Sveiki atvykę

2018-09-30 23:10

Šis tinklalapis yra skirtas mano skaitomų Laiko eilučių ekonometrijos, Aukštesniosios makroekonomikos ir Ekonometrijos kursų medžiagos, skirtos šiuos kursus klausantiems studentams, talpinimui.