VU TSPMI

doc. dr. Vitalio Nakrosiaus asmenine svetaine

Tiriamieji darbai

VU TSPMI bakalauro ir magistro programų studentams skirtos tiriamųjų darbų temos 2010-2011 mokslo metams:
 
Viešojo administravimo srityje
 
1. Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų autonomija, kontrolė ir veikla: pavienių organizacijų ar jų grupių atvejo studijos pagal tarptautinę metodologiją (susijęs su COST projektu, kuriame dalyvauja V. Nakrošis).
2. Aukštesniosios valstybės tarnybos reforma Lietuvoje: ar reikalinga vadovų rotacija ar tai įmanoma be vadovų politizacijos?
3. Horizontalusis (kryžminis, sujungtas arba kitoks valdymas, kuris nėra vertikalus, hierarchinis) valdymas Lietuvoje. Aktualios atvejo studijos (TSPMI jau parašyti keli darbai informacinės visuomenės, socialinės aprėpties ir lyčių lygybės temomis, todėl siūloma nagrinėti kitus aktualius atvejus tokiose srityse kaip klimato kaita).
4. Taisyklių svarba tradiciniame administravime, Naujojoje viešoje vadyboje (NVV) ir po-NVV: kiek ir kokių (išankstinių ar paskesniųjų, bendrųjų ar specifinių; t.t.) taisyklių reikia, nuo ko tai priklauso? (daugiau teorinio pobūdžio, fundamentalesnis darbas labiau pažengusiems viešojo administravimo studentams)

5. Išlaidų valdymo strategijos: kaip Lietuvos valdžia dėl finansinės krizės taupo ir didina išlaidų efektyvumą?

6. Įrodymais pagrįstas sprendimų priėmimas: kaip Lietuvos valstybės tarnautojai patarinėja politikams? Ar jie sako tiesą valdžiai į akis? 

 
Viešosios politikos srityje
 
7. LR Vyriausybės 2010 ar 2011 m. veiklos prioritetai: ar jie bus įgyvendinti? Prioritetų ar jų tikslų įgyvendinimo atvejo studijos (pvz., būsto renovavimo programa). 
8. Remigijus Šimašius, Teisingumo ministras, pasiūlė keisti kontroliuojančiųjų institucijų veiklos principus: jos turime bausti, o konsultuoti ir padėti. Kokiomis priemonėmis (informavimo, švietimo; įsakymų ir prievartos; ekonominėmis; reguliavimo; tiesioginės gamybos ir paslaugų teikimo) valdo valdžia? Viešosios politikos derinio analizės pagrindas. Tam tikros valstybės politikos (pvz., aplinkosaugos) atvejis.
9. Sabatier palaikymo koalicijų pagrindas jau pritaikytas TSPMI aiškinant aukštojo mokslo reformą. Paaiškinkite viešosios politikos kaitą kitose valstybės politikos srityse pagal šį analizės pagrindą.    
10. LR Vyriausybės darbotvarkė. Paaiškinkite jos sudarymą ir turinį remiantis darbotvarkės analizės pagrindais. 

 

ES studijų srityje
 
11. Kokie yra ES svertai daryti įtaką viešosios politikos reformoms Lietuvoje ir kaip jie naudojami įstojus į ES?
12. Naujoji ES 2020 m. strategija. Kaip valdyti jos sudarymą ir įgyvendinimą ES ir nacionaliniu lygmeniu? Įvairios dilemos (politizuoti ar depolitizuoti?)
13. ES atvirojo koordinavimo metodo taikymas mokslinių tyrimų, švietimo ir mokymo, užimtumo, socialinės politikos, kitose viešosios politikos srityse. Ar jis pasiteisino?
14. ES išlaidų programos, jų sudarymo ir įgyvendinimo principai. Bendrijos programos ar bendrojo valdymo programos su ES šalimis narėmis?   
15. ES politikos įgyvendinimo agentūrų (ypač Lyčių lygybės instituto) autonomija, kontrolė ir veikla: pavienių organizacijų ar jų grupių atvejo studijos pagal tarptautinę metodologiją (susijęs su COST projektu, kuriame dalyvauja V. Nakrošis).
 
2008-2009 m. V. Nakrošis vadovavo keliems magistro darbams, kurie buvo sėkmingai parengti ir apginti aukštojo mokslo reformos, žemės reformos, su rezultatais susieto apmokėjimo valstybės tarnyboje, strateginio planavimo stebėsenos, "vieno langelio" principo, ES reikalų parlamentinės kontrolės, ES sanglaudos politikos įgyvendinimo temomis. ES reikalų parlamentinės kontrolės magistro darbas buvo nominuotas geriausiojo TSPMI magistro darbo apdovanojimui gauti, o darbo užmokesčio darbą Valstybės tarnybos departamento komisija išrinko tarp geriausiųjų valstybės tarnybos magistro darbų. 2009-2010 m. V. Nakrošis vadovavo keliems aktualiems magistro darbams (pvz., dėl valstybės tarnybos politizacijos, Saulėlydžio komisijos veiklos, lyčių lygybės valstybės tarnyboje). 2010-2011 m. jis vadovauja magistro darbams dėl Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų raidos, ES struktūrinės paramos agentūrų autonomijos, kontrolės ir veiklos, Vilniaus Europos kultūros sostinės programos įgyvendinimo, t.t. 
 
V. Nakrošio pranešimas dėl baigiamųjų darbų rengimo jo vadovaujantiems studentams iš VU TSPMI. Kitų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentai, kurie nori rašyti magistro darbus V. Nakrošiui aktualiomis temomis, gali kreiptis e-paštu vitalis.nakrosis@tspmi.vu.lt dėl konsultavimo.
 
Bendri TSPMI reikalavimai rašto darbams

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Politikos mokslų bakalauro ir magistro programų studentai studijų metu rengia dalyko, semestro, bakalauro ir magistro darbus. Plačiau: http://www.tspmi.vu.lt/lt/studijos/nurodymai
Dėmesio!
  • 2008-07-032008 m. liepos mėnesį pradėjo veikti dr. doc. V. Nakrošio asmeninė svetainė, kurią radote adresu http://web.vu.lt/tspmi/v.nakrosis/. Ji bus pildoma ir atnaujinama.
Dėstomi kursai