VU TSPMI

doc. dr. Vitalio Nakrosiaus asmenine svetaine

Moksliniai projektai

COST programa yra tai Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityje programa (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research), kuri koordinuoja europinio lygio nacionalinius tyrimus. COST programos misija yra stiprinti Europos mokslinius ir techninius tyrimus skatinant Europos valstybių mokslininkų tarpusavio bendradarbiavimą.

VU TSPMI docentas dr. Vitalis Nakrošis buvo įregistruotas dalyvauti ES tarptautinės mokslinių tyrimų programos COST veikloje ISO601 "Dabartinių viešojo sektoriaus organizavimo tendencijų lyginamieji tyrimai". Jis dalyvauja valdymo komiteto posėdžiuose, pasirinktose darbo grupėse, vykdo tyrimo planą. Minėtoje veikloje taip pat dalyvauja ir VU TSPMI doktorantas Žilvinas Martinaitis, kiti TSPMI doktorantai ir magistrantai.

COST veiklos ISO601 pagrindinis tikslas - didinti žinias apie dabartines viešojo sektoriaus organizacijos tendencijas Europoje iš Europos perspektyvos tarptautiniame kontekste, siekiant gilinti teorinį tikslumą bei optimizuoti metodologijas, kurios sukels pagrįstas tyrimų išvadas, atitinkančias viešosios politikos poreikius. Joje bus nagrinėjama, kaip deleguojama valdžia agentūroms, kaip jos veikia ir atsiskaito.

Ši veikla bus vykdoma apie tris metus iki 2011 m. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra Vilniaus universitetui (Tarptautinių santykių ir politikos santykių institutui) skyrė finansinių lėšų ISO601 veiklai vykdyti 2008 m. ir 2009 m. 

Pagal 2008 m. planą Lietuvoje atlikti šie darbai:

- parengtas mokslinis straipsnis apie sisteminės veiklos matavimą Lietuvoje;
- dalyvauta COST veiklos ISO601 valdymo komiteto ir darbo grupių posėdžiuose;
- atlikta viešojo sektoriaus organizacijų Lietuvoje apklausa pagal COBRA metodologiją;
- surengtas viešinimo renginys (pirmojo pranešimo
skaidrės) bei parengtas mokslo populiarinimo straipsnis.
 
Pagal 2009 m. planą Lietuvoje atlikti šie darbai:  
 

- parengtas pranešimas apie Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijas (galite rasti čia), kurio pagrindu išleista bendra V. Nakrošio ir Ž. Martinaičio publikacija "The Lithuanian Public Sector Organisations: the EU-driven expansion within the domestic arrangements of autonomy and control" ir parengta publikacija "Explaining Innovations in the Lithuanian Public Sector: New Public Management, Administrative Culture and Structural Capacities” (bus išleista The Lithuanian Political Science Yearbook 2008); 

- dalyvauta COST valdymo komiteto ir darbo grupių posėdžiuose; 
- parengtas viešinimo straipsnis "COST veikla: tyrimai ir tinklaveika ES viešojo administravimo kompetencijos tinkle", kuris buvo publikuotas 2009 m. antrajame Politologijos numeryje (http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/politologija/54/155-157.pdf); 
- COST veiklos rezultatai buvo panaudoti seminare "Saulėlydžio proceso pasiekimai ir nesėkmės", kuris buvo surengtas 2009 m. lapkričio 3 d. TSPMI, "Saulėlydžio" komisijoje, kituose viešuosiuose renginiuose ar straipsniuose. 

Vitalis Nakrošis vadovo Lietuvos mokslo fondo finansuojamam tyrimui "Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir veiklos kaitos tendencijos", kuris buvo įgyvendintas 2010 m. liepos mėn. – 2011 m. gruodžio mėn. Projekto tikslas yra nustatyti ir paaiškinti Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir valdymo kaitos tendencijas. Taip pat šiuo projektu buvo siekiama prisidėti prie ES COST veiklos ISO601 „Dabartinių viešojo sektoriaus organizavimo tendencijų lyginamieji tyrimai“ darbo plano įgyvendinimo Lietuvoje.

Tyrime remiantis integruotu analizės pagrindu ir kiekybiniais-kokybiniais metodais buvo analizuojamas Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų steigimas, pertvarkymas ir panaikinimas, jų autonomija ir kontrolė, veiklos valdymas ir inovacijos 1990-2010 m. Šio projekto metu buvo pasiekti šie moksliniai rezultatai (produkcija):

-        parengta kolektyvinė monografija (V. Nakrošis and Ž. Martinaitis (Eds.). Lithuanian Agencies and Other Public Sector Organisations: Organisation, Autonomy, Control and Performance, Vilnius: Vilnius University, 2011);

-        publikuoti penki moksliniai straipsniai užsienio ir Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose;

-        paskelbti septyni moksliniai pranešimai;

-        surengta mokslinė sesija ir paskelbtas vienas viešinimo straipsnis.

Šio tyrimo moksliniams rezultatams būdingas naujumas ir originalumas. Pirma, COST veiklos ISO601 teorinis tyrimo pagrindas ir kiekybinė-kokybinė tyrimo metodika buvo pritaikyta agentūrų ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų tyrimui Lietuvoje. Antra, šio tyrimo metu buvo pašalinta empirinė spraga Lietuvos viešojo administravimo ir organizacijų studijose, agentūrizaciją ir agentūrų valdymą išnagrinėjus sisteminiu, institucijų ir indvidualiu lygmeniu. Trečia, šie Lietuvos empiriniai rezultatai buvo panaudoti analizuojant agentūrizaciją ir agentūrų valdymą Rytų ir Vidurio Europos šalyse, sudarytos prielaidos atlikti lyginamuosius Lietuvos ir kitų Europos šalių valdžios struktūrų ir valdymo kaitos tyrimus. Ketvirta, į tyrimo rezultatus buvo atsižvelgiama „Saulėlydžio“ komisijos veikloje, buvo sudarytos prielaidos panaudoti tyrimo rekomendacijas priimant sprendimus dėl viešojo valdymo reformos ir kitų organizacinių pokyčių Lietuvos viešajame sektoriuje. 

Kiti šio projekto dalyviai yra dr. Egidijus Barcevičius, dr. Deividas Vijeikis, dr. Žilvinas Martinaitis, Dovilė Žvalionytė, Mantas Budraitis.  
Dėmesio!
  • 2008-07-032008 m. liepos mėnesį pradėjo veikti dr. doc. V. Nakrošio asmeninė svetainė, kurią radote adresu http://web.vu.lt/tspmi/v.nakrosis/. Ji bus pildoma ir atnaujinama.
Dėstomi kursai