Trumpas pasirodymas „Kauno dienoje“ apie „kaprizingąją Rusiją“

Po ilgesnės pertraukos vėl išspaudžiau šį bei tą apie Rusiją – pačiame metų gale „Kauno dienoje“ (berods gruodžio 29 d. numeryje), paklausta Valentino Beržiūno.

Pažyminys „kaprizingoji“ ne mano sugalvotas, bet kodėl gi ne. Galima ir taip. Apie beveik bet kurią valstybę galima ir taip. O rašiau štai ką:

Protestai po Dūmos rinkimų, aukščiausių vadovų rokiruotė ir naujos išrinktos valdžios kontroversiški sprendimai sutvirtinti valdžią buvo bene svarbiausi įvykiai, žymėję 2012 m. politinį gyvenimą Rusijoje. Dar 2011 m. pabaigoje iš karto po Dūmos rinkimų prasidėję protestai pirmą metų pusmetį įgavo pagreitį ir sugebėjo mobilizuoti iki tol neįsivaizduotą skaičių maskviečių. Jie parodė, kad jau bent keliuose didžiuosiuose miestuose formuojasi kritiškų ir, svarbiausia, aktyvių gyventojų dalis, nenorinti taikytis su esamo politinio elito dominavimu.

Kita vertus, pamatėme, kaip sunku išlaikyti mobilizuotas mases ir protestuotojus suburti į ilgalaikį socialinį judėjimą. Todėl jau antrą metų pusę aktyvizmo, taip pat optimizmo, kad kas nors gali keistis, banga nuslūgo. Tačiau socialinis aktyvumas išgąsdino Rusijos vadovus.

Padaryta ir pozityvių sprendimų – sugrąžinti gubernatorių rinkimai, rodant norą kiek atpalaiduoti stiprėjusią valdžios vertikalę. Tačiau kiti Rusijos valdžios veiksmai kėlė daugiau abejonių ir rodė ryžtą kovoti tiek su vidaus, tiek su išorės kritikais. Tarp tokių sprendimų reikia paminėti įstatymą dėl „užsienio agento“ statuso, kurį gavo nevyriausybinės organizacijos, gaunančios paramą iš užsienio, įstatymą dėl tėvynės išdavystės priėmimo, įvestas didžiules baimes protestuotojams, „Pussy Riot“ bylą ir pagaliau paskutinį „perliuką“ – „anti-Magnitskio įstatymą“, uždraudžiantį JAV piliečiams įvaikinti Rusijos vaikus. Tad 2012 m. Rusijoje matėme, kaip jos politinis elitas vis atkakliau ir griežčiau bando įrodyti ir parodyti savo valdžią tikėdamasis, kad per pastaruosius metus suaktyvėjusi gyventojų dalis sugrįš prie savo kasdienių rūpesčių ir nepasitenkinimą valdžia reikš tik privačiuose pokalbiuose.

Kalbėti apie Lietuvos ir Rusijos santykių lūžius 2012 m. yra sunku. Abi šalys demonstravo nesuderinamas pozicijas, iš esmės nebuvo jokio kalbėjimosi. Rusijos gyventojų sąmonėje Lietuva ir toliau lieka viena priešiškiausių valstybių. O Lietuvoje Rusija ir toliau išlieka pagrindiniu vidinių politinių kovų „baubu“ ir įrankiu. Šiame kontekste su intriga galime laukti 2013 m., kuriais pažadėtas dvišalių santykių „perkrovimas“. Turint mintyje jau įsigalėjusius stereotipus bei Rusijos nelankstumą ir nenusiteikimą daryti nuolaidų Lietuvai, pokyčius žadėjusių socialdemokratų laukia milžiniškas iššūkis.

 

Comments 40

 1. cladder parašė:

  I can see a lot of interesting information.

  rugpjūčio 4, 2022, 10:07
 2. slime rancher 2 parašė:

  Hey, thanks for posting such a useful information. Buy any land in New Jersey? To learn more about the proper purchasing procedure, contact us.

  sausio 4, 2023, 10:57
 3. RUN 3 parašė:

  Site is very interesting. Please keep encouraging those who visit our website in the best way possible. Visit my website if you like.

  vasario 13, 2023, 10:44
 4. MyFlorida Access parašė:

  Thanks for sharing such great information, the post you published have some great information which is quite beneficial for me.

  vasario 13, 2023, 10:58
 5. sarafoster parašė:

  THANKS

  vasario 17, 2023, 06:54
 6. Caregiver Connect parašė:

  I thought I would find several playlists of metal. But I’m gonna try some anyway :)

  vasario 25, 2023, 06:21
 7. Global Connect GM parašė:

  For your efforts in creating such a beneficial article.

  kovo 3, 2023, 11:07
 8. MyeClass parašė:

  I totally like your gave limits as the post you passed on has some uncommon information which is totally essential for me.

  kovo 29, 2023, 13:08
 9. cuphead parašė:

  Thanks for giving such useful information; the article you wrote has some excellent information that will be very helpful to me.

  balandžio 5, 2023, 08:23
 10. myhtspace parašė:

  Thank you for sharing the information.

  balandžio 6, 2023, 05:57
 11. fifano1091 parašė:

  thank you for this awsome comment for learn more about Caffe Nero Menu Prices

  balandžio 10, 2023, 06:39
 12. Aetna Medicare parašė:

  There is all information is really great.

  balandžio 12, 2023, 10:59
 13. word wipe parašė:

  Each player will have a total of 6 guesses to find a mysterious 5-letter word. Clues will appear through each guess if matching letters appear. Players can rely on the color of the tiles to make the next guess. All Foodle mystery words are on the subject of food.

  gegužės 22, 2023, 05:17
 14. official survey parašė:

  A really good post you have shared. Keep it up.

  birželio 13, 2023, 11:19
 15. centura health porta parašė:

  This is a great post. I like this topic. I found many interesting things from this site. Thanks for posting this again

  birželio 16, 2023, 14:17
 16. igoal88 parašė:

  This story is interesting and I would recommend you to visit this online site.

  birželio 19, 2023, 07:20
 17. flying together parašė:

  I’ll investigate further. Keep recommending informative posts.

  birželio 20, 2023, 18:24
 18. subway surfers parašė:

  This article is a testament to your skill in articulating complex emotions and experiences with clarity and grace.

  birželio 26, 2023, 09:08
 19. Tescoviews parašė:

  I loved reading it. Thanks for sharing all these information, it’s so appreciated!

  liepos 4, 2023, 12:06
 20. Drift Hunters parašė:

  Please continue to support Drift Hunters and join me in discovering the next exciting things the game has to offer!

  liepos 27, 2023, 06:02
 21. payoge7058 parašė:

  Your article has some excellent information that is quite helpful to me, therefore I appreciate you sharing Myeclass Login

  liepos 28, 2023, 10:08
 22. retro bowl unblocked parašė:

  Very good article, I have learned and gained a lot of experience for myself. Please continue to contribute such useful articles to us!

  rugpjūčio 1, 2023, 06:44
 23. mical parašė:

  Dairy Queen can identify common issues and address them to improve the overall customer experience. This, in turn, leads to increased customer satisfaction and a more successful business.

  rugpjūčio 2, 2023, 14:28
 24. aishagreat parašė:

  Dairy Queen has consistently enhanced its offerings in response to client comments, user surveys, and modifications to its partnership approach.

  rugpjūčio 5, 2023, 04:57
 25. kaycla2023 parašė:

  Naturally, the corporation can get reliable feedback regarding its goods and services by using this feedback platform.

  rugpjūčio 7, 2023, 09:53
 26. k dealer login parašė:

  Thanks for reaching out. We’d love to help you out here. Hence, we kindly request you to provide a brief summary of the issue you are facing. Thanks so much and let us know if you have any other concerns.  

  rugpjūčio 12, 2023, 18:49
 27. Talktohannaford.com parašė:

  The grocery store business Hanna-ford, headquartered in Scarborough, Maine, was established in Portland, Maine, in 1883. It has locations throughout New England and New York.

  rugpjūčio 21, 2023, 09:34
 28. liyen12 parašė:

  Taco Bell, a prominent fast-food chain, places great emphasis on customer satisfaction. To ensure they consistently meet customer expectations, Taco

  rugpjūčio 21, 2023, 11:15
 29. nigel parašė:

  Those who take the survey will receive a validation code that may be used for two complimentary tacos on their subsequent visit.
  visit here JackListens.com Survey

  rugpjūčio 21, 2023, 13:14
 30. Cedric Utt parašė:

  The Dollar General customer survey serves as a motivator for ongoing development. To determine areas of strength and those that require work, the input obtained through the survey is carefully reviewed.

  rugpjūčio 21, 2023, 14:45
 31. linahs parašė:

  In the game Super Mario , players will experience exciting and fascinating adventures to rescue Princess Peach from the enemy Bowser.

  rugpjūčio 23, 2023, 12:18
 32. dorisnan77 parašė:

  The business uses the data you supply to enhance the quality of their merchandise, customer service, and overall shopping experience. For your convenience, this survey is completed online.

  Visit here Cvshealthsurvey Survey

  rugpjūčio 24, 2023, 08:33
 33. harrypow878 parašė:

  I might not have the most recent information regarding Lowe’s surveys, though, as my knowledge is based on data that was accessible as of September 2021.

  Visit here Lowe’s Survey

  rugpjūčio 28, 2023, 08:16
 34. Tobiaz Cruz parašė:

  Never forget that the bagels’ cultural and social importance are just as important as their flavor in understanding the bagel experience.

  rugpjūčio 30, 2023, 13:44
 35. Jacob Martin parašė:

  Customers can complete this survey online at their convenience and from the comfort of their own devices by visiting the McDVoice website or downloading the mobile app.

  rugsėjo 18, 2023, 14:00
 36. deo parašė:

  It is important to note that McDVOICE is solely intended for customer feedback and does not handle customer service inquiries or complaints directly. For specific concerns or issues, customers are advised to contact McDonald’s customer service through alternative channels, such as the restaurant manager or the official McDonald’s website.

  rugsėjo 18, 2023, 14:06
 37. lerryfergu parašė:

  McDonald’s is a fantastic brand that consistently updates its menu and adds new items to it. Customers should participate in the poll to see whether McDonald’s is providing the finest service possible. Visit here McDVOICE

  rugsėjo 20, 2023, 14:20
 38. CaregiversConnect parašė:

  With the help of CaregiversConnect, carers have access to a wide range of educational resources, helpful manuals, and professional guidance, ensuring they have the know-how and abilities required to offer the best care possible.

  spalio 17, 2023, 18:56
 39. wolterney parašė:

  https://www.designspiration.com/wolterney/saves/

  lapkričio 7, 2023, 08:52
 40. classroom 6x parašė:

  While OpenAI emphasizes data security, users should exercise caution and be mindful of the information shared during conversations.

  lapkričio 20, 2023, 05:05

Komentuoti

Jūsų el.pašto adresas niekada nebus paviešintas ar perduotas. Privalomi užpildyti laukai yra pažymėti *