Dar vienas politologo komentaras

Naujasis Seimo pirmininkas truputį nušnekėjo apie užsienio politiką. BNS nebūtų BNS, jei nepasiteirautų politologų nuomonės (kaip kad jie tai daro).

Šįkart pasiteiravo manęs ir kolegos Arūno Molio. Cituoju, žinoma, tik save.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (TSPMI) dėstanti Dovilė Jakniūnaitė BNS sakė, kad su V.Gedvilo išsakyta mintimi, jog reikia turėti gerus santykius su kaimynais, sunku ginčytis. Tačiau, pasak jos, nuolat reikia klausti, „kokia kaina bus bendradarbiaujama“.

„Jei stebime pastaruosius 20 metų, kaip vystosi santykiai su Rusija, buvo labai mažai dienų, kai Rusija rodė norą būti geranoriška ar supratinga Lietuvos atžvilgiu. To niekada negalima užmiršti ir klausimas, kiek apskritai galima pasitikėti kita puse. Turėti gerus santykius reikia ne tik Lietuvos, bet ir Rusijos noro“, – sakė TSPMI atstovė.

Pasak D.Jakniūnaitės, idėja dėl santykių su Rusija perkrovimo yra oficiali Vyriausybės pozicija, tačiau V.Gedvilas „neturi daug patirties kalbėdamas apie užsienio politiką arba ją darydamas“.

„Paprastas pavyzdys iš jo kalbos – jis sako, kad NATO yra NATO ir čia nereikia kišti Rusijos. Čia yra žmogaus, kuris tik paviršutiniškai gilinasi į užsienio ir tarptautinės politikos klausimus, kalbėjimas. Aš manau, jis yra žmogus, kuris nevisiškai išmano kai kurias realijas. Rūpintis Lietuvos užsienio politika nėra tiesioginė Seimo pirmininko funkcija. Šiuo atveju galbūt reikėtų tai palikti žmonėms, kurie tiesiogiai už tai atsakingi“, – teigė ji.

Galima ir visą komentarą perskaityti Delfiuose.

Iš tiesų sunku tokius pašnekėjimus kaip nors išmintingai pakomentuoti. Nesakysi, kad labai nusišnekėjo, bet neišmanymą pademonstravo. Negali nesutikti, kad nereikia gerų santykių, bet sunku kaip nors sureaguoti, kai vienintelis dalykas, kurį siūloma – „galvoti apie žmones“. Tas abstraktaus „žmogaus“ kultas apskritai smarkiai purto, o kai supranti, kad už to daugiau tikrai nieko nėra, dar liūdniau darosi.

Po savo nuomonės išsakymo, dar kurį laiką mąsčiau – o kam p. V.Gedvilui iš viso reikėjo pasisakyti? Vienintelis paaiškinimas – žmogiška tuštybė. Kad jau „Svoboda“ paprašė, nejaugi atsisakysi? Atrodytų, politikoje ne pirmos dienos, o tokios klaidos.

Paskui, „damage control’u“ u užsiiminėjo ir Ministras pirmininkas (išsisukinėdamas) ir Užsienio reikalų ministras (diplomatiškai). O kaip čia tas dujas mes galime gauti aiškino Romas Švedas. Tad galų gale visiškai į sveikatą viskas išėjo.

Comments 19

 1. play solitaire parašė:

  I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I feel strongly that love and read more on this topic. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot.

  gruodžio 20, 2021, 06:25
 2. five nights at fredd parašė:

  The information that you have shared on this page is very beneficial.

  rugsėjo 7, 2022, 06:46
 3. wordle unlimited parašė:

  This post is definitely wonderful. I love the information it supplied.

  spalio 31, 2022, 11:59
 4. backrooms parašė:

  It is really great blog. Links are a very useful thing. help me a lot. I will follow this blog.

  sausio 30, 2023, 12:08
 5. DG Paystub Portal parašė:

  A commitment of appreciation is all together for sharing, I found a tremendous store of stimulating information here. A striking post, incredibly grateful and obliging that you will make on a very major level more posts like this one.

  vasario 23, 2023, 08:31
 6. dunkinrunsonyou parašė:

  Nepakankamas kontekstas, kad galėčiau suteikti jums aiškesnę informaciją ar rekomendacijas. Prašau pateikti daugiau informacijos.

  vasario 28, 2023, 08:39
 7. Rebaid parašė:

  That was so amazing I loved that

  kovo 3, 2023, 10:12
 8. MyAccountAccess Elan parašė:

  That seems to be very amazing I loved that great one.

  kovo 23, 2023, 13:53
 9. myBayCare parašė:

  This is a very informative blog for me. I am very much benefited after reading this blog. Keep sharing.

  balandžio 3, 2023, 13:08
 10. gmglobalconnect parašė:

  This is Amazing.

  balandžio 6, 2023, 14:03
 11. balesog323 parašė:

  Thanks for the great post, Here we will provide you with interesting content.

  balandžio 13, 2023, 07:49
 12. my Loyola parašė:

  A commitment of appreciation is all together for sharing, I found a tremendous store of stimulating information here. A striking post, incredibly grateful and obliging that you will make on a very major level more posts like this one.

  gegužės 3, 2023, 14:20
 13. Wikipedia Editors parašė:

  I’ve learned a lot from this blog. I’ve gained a lot from reading this blog. Continue sharing.

  gegužės 3, 2023, 14:49
 14. BenefitWallet parašė:

  Thanks for the information. Keep it up.

  gegužės 16, 2023, 14:05
 15. Arun parašė:

  Very nice post here.
  free robux online

  birželio 15, 2023, 12:35
 16. mynorthsidehr parašė:

  I appreciate you putting this knowledge out there.

  birželio 20, 2023, 16:45
 17. heardle parašė:

  Your words paint a vivid tapestry of emotions, resonating deeply with readers from all walks of life.

  birželio 26, 2023, 09:09
 18. vaney76122 parašė:

  I loved reading it. Thanks for sharing all these information, it’s so appreciated!
  Tesco Views Survey

  liepos 3, 2023, 07:55
 19. HCA Rewards parašė:

  Amazing! Thanks for sharing all these information, it’s so appreciated!

  liepos 18, 2023, 17:00

Komentuoti

Jūsų el.pašto adresas niekada nebus paviešintas ar perduotas. Privalomi užpildyti laukai yra pažymėti *