Publikacijos

 

1. Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcija ir nacionaliniai teismai (anglų kalba), ,,Teisė. Mokslo darbai“ 2003 Nr. 47

2. Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro diskrecijos ribų probleminiai aspektai. ,,Teisė. Mokslo darbai“ 2009 Nr. 70

3. Tarptautinė baudžiamoji išimtinė ir konkuruojanti pirminė jurisdikcija. ,,Teisė. Mokslo darbai“ 2011 Nr. 81

4. Tarptautinės ir nacionalinės baudžiamosios jurisdikcijos santykioaspektai: konkuruojanti papildanti jurisdikcija. ,,Teisė. Mokslo darbai“ 2012 Nr. 82

5. Universalios jurisdikcijos taikymas dedant Europos pastangas atstatyti pereinamojo laikotarpio teisingumo vykdymą: TTT byla Belgija prieš Senegalą“ (anglų kalba). In GIBBONS, P, HEITZE, H.J. (eds.) The Humanitarian Challenge. Springer International Publishing Switzerland, 2015, p. 185.