Gyvenimo aprašymas

 

LT

Renata Vaišvilienė yra dėstytoja Vilniaus universteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedroje. Jos akademinių interesų sritis yra tarptautinė humanitarinė teisė, tarptautinė baudžiamoji teisė. Renata Vaišvilienė yra įgijusi socialinių mokslų (teisė) magistro laipsnį ir šiuo metu yra doktorantė. Rengiama disertacija rengiama apie tarptautinės baudžiamosios teisės institucinius aspektus, konkrečiau, tarptautinių baudžiamųjų tribunolų jurisdikcijų santykį su nacionalinėmis baudžiamosiomis jurisdikcijomis. Renata Vaišvilienė yra Tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo komisijos narė, stažavosi Tarptautiniame baudžiamajame teisme, ilgą laiką dirbo ES teisės įgyvendinimo srityje. Šiuo metu dirba NATO Energy Security Centre of Excellence patarėja teisės klausimais. Renata Vaišvilienė kalba ir rašo anglų, prancūzų ir rusų kalbomis.

EN

Renata Vaišvilienė is a lecturer within the department of Public Law at Law Faculty of Vilnius University in the Republic of Lithuania specialising in International Humanitarian Law and International Criminal Law. Renata Vaišvilienė has obtained a degree of LLM and currently is PhD candidate. Her area of research include institutional aspects of individual criminal responsibility and jurisdictional studies of international criminal tribunals.  She is a member of the national committee on the Implementation of International Humanitarian Law, has been and intern at the International Criminal Court and has extensive expertise in implementation and approximation of European Union acquis communautaire. Currently she is a Legal Advisor at the NATO Energy Security Centre of Excellence. Her mother tongue is Lithuanian and Renata Vaišvilienė speaks and writes English, French and Russian.