Dėstomi kursai

 

Lietuvių kalba:

1. Tarptautinė humanitarinė teisė

2. Tarptautinių sutarčių teisė

3. Tarptautinė viešoji teisė (seminarai)

4. Tarptautinės humanitarinės teisės ir humanitarinės veiklos problemos.

Anglų kalba:

1. Conflicts in International Law

2. International Humanitarian Law