Bausmių vyk. t. ir kr. pagrindai FsF

 

Literatūra lietuvių kalba bausmių vykdymo tematikai (atnaujinta 2020-02-04)

Svarbu!: paskaitų skaidrės yra tik pagalbinė priemonė paskaitoms, jos neatspindi viso paskaitos turinio.

BVTKP 2020 1 dalis (1-2 paskaitų medžiaga, įkelta 2020-02-04)

BVTKP 2020 2 dalis (įkelta 2020-02-12, redakcinio pobūdžio pataisymai 2020-02-18)

BVTKPn seminarai 2020 (pristatymų seminaruose turinys, įkelta 2020-02-04)

Bausmių vykd. teis. ir krim. pagrindų kurso seminarai (straipsniai pristatymams seminaruose, įkelta 2020-02-04)

BVTKP 2020 3 dalis (įkelta 2020-03-04)

BVTKP 2020 4 dalis (įkelta 2020-03-24) (pirmos keturios dalys – paskaitų medžiaga iki koliokviumo)

BVTKP 2020 5 dalis (įkelta 2020-04-22)

BVTKP 2020 6 dalis (įkelta 2020-04-29)

BVTKP 2020 7 dalis (įkelta 2020-05-06)

BVTKP 2020 8 dalis (įkelta 2020-05-13)

BVTKP 2020 9 dalis (įkelta 2020-05-20)

BVTKP 2020 10 dalis (įkelta 2020-05-21) (paskutinė dalis)