Baudžiamoji politika

 

Svarbu!: paskaitų skaidrės yra tik pagalbinė priemonė paskaitoms, jos neatspindi viso paskaitos turinio.

Baudžiamoji politika 2017

Atkreipiu dėmesį, kad jau publikuotas straipsnių rinkinys: Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje / [moksl. redak. Gintautas Sakalauskas]. Vilnius: Žara, 2017, 280 p. http://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf