Magistro seminarai

 

Magistro seminarai vyks 2019 m.  vasario 22-24 d. VU mokymo ir praktikos bazėje Puvočiuose.

Studentų pasiskirstymą, dienotvarkę ir kitą svarbią informaciją rasite čiaMagistro seminarai baudžiamosios justicijos specializacijos studentams 2019 m (įkelta 2019-02-04).

Jei turit klausimų dėl seminaro, rašykit. Likus kelioms dienoms iki išvykimo dar gausite bendrą informaciją apie seminarą.

Magistro seminaruose siekiama ugdyti studentų kritinį mąstymą ir gebėjimą atlikti savarankišką tyrimą, gebėjimą identifikuoti ir spręsti teisėkūros ir teisės taikymo problemas pasirinktos studijų šakos srityje, gebėjimą inovatyviai ir integraliai taikyti įgytas žinias atliekant tyrimą, gebėjimą taikyti įvairius mokslinio tyrimo metodus, įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą, tolesnių kryptingų, savarankiškų studijų poreikį.

Baudžiamosios justicijos katedroje ginamiems darbams skirtų magistro seminarų grafikas suderinamas semestro pradžioje.

Magistro darbų pristatymui būtina parengti 10-15 min. pranešimą, kuriame apžvelgiama bendra magistro darbo vizija, problemos formulavimas, aktualumas, iškeltos hipotezės, preliminari rašomo magistro darbo struktūra, tyrimo eiga, naudojami šaltiniai ir literatūra, galimos išvados, iškilę sunkumai, klausimai ir pan. (pasirinktinai, kas aktualiausia šiuo rašymo momentu).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA