Baudžiamoji politika

 

Kurso planas:

2017-10-18 d. 15.00-21.00 val. (su pertraukomis po 15 min., todėl iki 20.00 val.) 703 a.:

Baudžiamosios politikos samprata. Baudimo teorijos ir poveikio kryptys. Bendrosios prevencijos siekiai ir realybė. Mediacijos baudžiamosiose bylose privalumai. Baudžiamajai politikai įtaką darantys veiksniai. Baudimo praktika Lietuvoje. Kalinių skaičius ir jo reikšmė. Aktualios baudžiamosios politinės diskusijos Lietuvoje, baudžiamosios politikos pagrindimo pavyzdžiai ir jų kritika (laidos peržiūra, BK pakeitimo aiškinamasis raštas, BK nuostatų pakeitimo reikalingumo vertinimas).

2017-10-25 d. 15.00-21.00 val. (su pertraukomis po 15 min., todėl iki 20.00 val.) 703 a.:

Atskiri baudžiamieji politiniai aspektai (pranešimai pasirinktomis temomis ir diskusija). Apibendrinimas ir egzamino aptarimas.

2017-12-13 d. 16.00-18.00 val. 310 a. konsultacija.

2017-12-16 d. 11.00-12.00 val. 404 a. egzaminas.