Medžiaga kursui Religijų Istorija I 2015 metai

2015-10-10 18:56

Pasaulio ir žmogaus sukūrimas Mesopotamijos tekstuose_analizei

Mesopotamijos kūrimo mitai

Mazeikis_Postmodernioji antropologija ir mitologijos transformacijos

Mitų teorijos

 

Rekomenduojama literatūra:

 

(Platesniam susipažinimui tiesiog imti ir kitus šaltinius, pvz. Freudo « Totemas ir tabu », Eliades veikalus, ir kt..)

Daniel Dubuisson. Mythologies du XXe siècle. Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade. Presses Universitaires de Septentrion, 2008.

Gilbert Durand. Introduction à la mythodologie. Mythes et sociétés. Préface de Michel Cazenave. Albin Michel 1996.

Kees W. Bolle. „Myth:An Overview“ // Encyclopedia of Religions. Thomson Gale, 2005. Second edition.

Mažeikis, Gintautas. „Postmodernioji antropologija ir mitologijos transformacijos“// Mitai lietuvių kultūroje. Šiaulių universitetas, 2002.

Mitologija šiandien (Antologija). Sudarė Algirdas Julius Greimas ir Teresa Mary Keane. “Baltos lankos”, 1996.

Puhvel, Jaan. Lyginamoji mitologija. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001.

René Girard. Violence et le Sacré (leidimas ir kalba, kokie bus prieinami).

Robert A. Segal. „Myth“ // The Blackwell companion to the study of Religion. Ed. by Robert A. Segal, Blackwell publishing, 2006, pp. 337-356.