Globaliojo optimizavimo algoritmai su simpleksiniais posričiais

Akronimas SimpGlobOpti

Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-108/2010)

Santrauka

Globalusis optimizavimas yra aktuali ir aktyviai vystoma mokslinė tematika, esanti kelių krypčių sankirtoje; čia dirba ir matematikai (sudėtingumo teorija, metodų konvergavimas), ir informatikai (algoritmų ir juos realizuojančios programinės įrangos kūrimas, jų testavimas bei efektyvumo gerinimas, lygiagretieji skaičiavimai superkompiuteriuose, kompiuterių klasteriuose ir grid tinkluose), ir įvairių sričių taikytojai (pvz. fizikai ir chemikai, taikantys globaliojo optimizavimo metodus sudėtingų molekulių sintezei, inžinieriai – optimaliam projektavimui). Projekto paskirtis sukurti naujus ir patobulinti esamus globaliojo optimizavimo algoritmus, pagrįstus šakų ir rėžių metodologija bei leistinosios srities dalijimu simpleksiniais posričiais. Siekiama pagreitinti globaliojo optimizavimo uždavinių sprendimą, panaudojant lygiagrečiuosius skaičiavimus ir simpleksinių posričių privalumus: ne stačiakampių leistinųjų sričių padengimą, tiesinių nelygybinių apribojimų įvertinimą pradiniu padengimu, paieškos srities sumažinimą atsižvelgiant į tikslo funkcijos simetrijas ir invariantiškumą, mažai skaičiavimų reikalaujantį simpleksų dalijimą, daugiamačius statistinius tikslo funkcijos modelius, kombinatorinio optimizavimo uždavinių formulavimą kvadratinio neiškilojo programavimo uždaviniu su standartinio simplekso sritimi.

Pranešimai konferencijose ir seminaruose

Mokslinės publikacijos