IT_2017_Diskr.mat.

2017-09-03 08:57

EM paskaitų skaidrės, naujai suredaguotos, spausdinimui: EM_1(red)EM_2(red),

EM_3(red), EM_4(red), 

EM_5(red), EM_6(red), 

EM_7(red), EM_8(red)

Hein’o skaidrės: Section.5.1, Section.5.2, Section.5.3, Section.5.4, Section.5.5, Section.5.6

Kolokviumas: 1 užduotis_sprendimas,  Kol_Sprendimai

StudentStudyGuide

Vadovėlis: Hein-DM-1 Hein-DM-2 Hein-DM-3 Hein-DM-4 Hein-DM-5 Hein-DM-6-7