Praktinė ekonometrija II/II

2017-02-02 19:38

Kurso informacija

Pagrindinė informacija apie kursą: Introduction

*.Rmd failo pavyzdys užduočių atlikimui: example_code| Task_Example

Matricų užrašymas su LaTeX: nuoroda

(Matricos, kaip ir kitos LaTeX formulės, RMarkdown rašomos tarp $ simbolių)


 • Info:
  • Egzamino pavyzdys: example_exam
  • overview
  • additional_info_on_VECM_and_plots
  • 05, 08&09 užduočių vertinimai įkelti;
  • 10 užduoties vertinimai bus greitai įkelti (kol kas ne visi atsiuntė ataskaitas);
  • Tvarkingiau sudėtos paskaitų temos ir užduotys. Jeigu kažko nebeatidaro arba nematote paskaitų lentelės – parašykite!

Paskaitos

 TemaPaskaitaUžduotys
1Statistinių duomenų tipai ir jų modeliaiLecture_01example_code
2Stacionarios sekosLecture_02Tasks_02 and ARCH_GARCH
3Sekos su determinuotoju trendu ir sezonine komponenteLecture_03Tasks_03
4Sekos su vienetine šaknimiLecture_04Tasks_04
5Regresiniai modeliai su ankstiniaisLecture_05Tasks_05
6Regresiniai laikinių sekų modeliaiLecture_06Tasks_06
7Daugiamačiai modeliai: Granger priežastingumas, VAR and VEC modeliaiLecture_07Tasks_07_P1, Tasks_07_P2
8Prognozinių kintamųjų endogeniškumo problemaLecture_08-
9Lygčių sistemosLecture_09Tasks_08&09
10Panelinių duomenų modeliaiLecture_10Tasks_10

Vidurio semestro egzaminas

Vidurio semestro egzamino sprendimo schema: midterm_2017_solutions

Vidurio semestro egzamino pavyzdys example

Vidurio semestro egzamino data: 2017-04-04. 9:00 – 11:00

Ataskaitas siųsti adresu:  andrius.buteikis@mif.vu.lt

Laiško tema:  [PE_2] Midterm_2017

Duomenys:

Galutinis egzaminas

Vertinimai

TASK_RESULTS_FULL_ONLINE