Praktinė ekonometrija II/II

2017-02-02 19:38

Kurso informacija

Pagrindinė informacija apie kursą: Introduction

*.Rmd failo pavyzdys užduočių atlikimui: example_code| Task_Example


 • Atnaujinta:
  • Vidurio semestro egzamino vertinimai
  • Atnaujinas Tasks_06.pdf failas (atkreipti dėmesį į Notes/Hints prie Part 1.3 ir Part 2.1)
  • Vidurio semestro egzamino sprendimo schema

Paskaitos

 1. Statistinių duomenų tipai ir jų modeliai: Lecture_01|example_code
 2. Stacionarios sekos: Lecture_02| Tasks_02 | ARCH_GARCH
 3. Sekos su determinuotoju trendu ir sezonine komponente: Lecture_03| Tasks_03
 4. Sekos su vienetine šaknimi: Lecture_04| Tasks_04
 5. Regresiniai modeliai su ankstiniais: Lecture_05|Tasks_05
 6. Regresiniai laikinių sekų modeliai: Lecture_06| Tasks_06
 7. Daugiamačiai modeliai: Granger priežastingumas, VAR and VECM models: Paskaita | Užduotys
 8. Prognozinių kintamųjų endogeniškumo problema: Paskaita | Užduotys
 9. Lygčių sistemos: Paskaita | Užduotys
 10. Panelinių duomenų modeliai: Paskaita | Užduotys

 

Vidurio semestro egzaminas

Vidurio semestro egzamino sprendimo schema: midterm_2017_solutions

Vidurio semestro egzamino pavyzdys example

Vidurio semestro egzamino data: 2017-04-04. 9:00 – 11:00

Ataskaitas siųsti adresu:  andrius.buteikis@mif.vu.lt

Laiško tema:  [PE_2] Midterm_2017

Duomenys:

Galutinis egzaminas

Vertinimai

TASK_RESULTS_FULL_ONLINE