2017-05

2017 pavasario semestras

2017-05-28 06:32

Kurso informacija

Pagrindinė informacija apie kursą: Introduction

*.Rmd failo pavyzdys užduočių atlikimui: example_code| Task_Example

Matricų užrašymas su LaTeX: nuoroda

(Matricos, kaip ir kitos LaTeX formulės, RMarkdown rašomos tarp $ simbolių)Paskaitos

 TemaPaskaitaUžduotys
1Statistinių duomenų tipai ir jų modeliaiLecture_01example_code
2Stacionarios sekosLecture_02Tasks_02 and ARCH_GARCH
3Sekos su determinuotoju trendu ir sezonine komponenteLecture_03Tasks_03
4Sekos su vienetine šaknimiLecture_04Tasks_04
5Regresiniai modeliai su ankstiniaisLecture_05Tasks_05
6Regresiniai laikinių sekų modeliaiLecture_06Tasks_06
7Daugiamačiai modeliai: Granger priežastingumas, VAR and VEC modeliaiLecture_07Tasks_07_P1, Tasks_07_P2
8Prognozinių kintamųjų endogeniškumo problemaLecture_08-
9Lygčių sistemosLecture_09Tasks_08&09
10Panelinių duomenų modeliaiLecture_10Tasks_10

Vidurio semestro egzaminas

Vidurio semestro egzamino sprendimo schema: midterm_2017_solutions

Vidurio semestro egzamino pavyzdys example

Vidurio semestro egzamino data: 2017-04-04. 9:00 – 11:00

Ataskaitas siųsti adresu: andrius.buteikis@mif.vu.lt

Laiško tema: [PE_2] Midterm_2017

Duomenys:


Galutinis egzaminas

Egzamino pavyzdys: example_exam

Egzamino data: 2017-06-06 (antradienis). 10:00 – 14:00. 13 (MIF-Šalt.)

Ataskaitas siųsti adresu: andrius.buteikis@mif.vu.lt

Laiško tema: [PE_2] Exam_2017

Nuorodos į duomenis pateiktos egzamino faile.


Vertinimai

TASK_RESULTS_FULL_ONLINE