Mokslinių interesų sritys

2021-05-11 08:33

Pirminės:
XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios ir pirmosios pusės lietuvių literatūra;
modernistiniai kultūros ir literatūros diskursai, trauma literatūroje;
Pirmosios Lietuvos Respublikos literatūra, periodika ir reklama; kultūrinis ir literatūrinis Laikinosios tarpukario sostinės gyvenimas; moteriškoji rašymo tradicija.

Antrinės:
literatūros kritika,
kalbėjimo menas,
lietuvių kalbos ir literatūros didaktika,
moteris kultūros istorijoje.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3276-8159
Sorry, you must be logged in to post a comment.