Akademinis CV

 

 Vardas, pavardė:      DALIA KRIKŠČIŪNIENĖ

 IŠSILAVINIMAS

2007

Docento atestatas (Fiziniai mokslai, informatika 09P): Vilniaus Universitetas

2004

Daktaro disertacija (Socialiniai mokslai, vadybos ir administravimo kryptis 03S): Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM).

Disertacijos tema: Marketingo informacijos sistemos daugiamatiškumo pagrindimas: koncepcija ir modelis“

Mokslinio darbo vadovai:

Prof.habil.dr. Petras Baršauskas (Kauno Technologijos universitetas, Socialiniai mokslai, vadybos ir administravimo kryptis 03S)

Doc.dr. Ruta Urbanskienė (Vilniaus Universitetas, Socialiniai mokslai, vadybos ir administravimo kryptis 03S) 

1984

Inžinieriaus-matematiko kvalifikacijos diplomas: Kauno Technologijos universitetas (KTU), Skaičiavimo technikos fakultetas, Taikomosios matematikos specialybė.

Tezės: „Techninio objekto būvio parametrų įvertinimo algoritmas ir programa“

Darbo vadovas:
Prof.habil.dr. Antanas Romualdas Gudonavičius (Kauno Technologijos universitetas, Technikos mokslai 07T)

1979

Kauno Jono Jablonskio vidurinė mokykla, atestatas

DARBO PATIRTIS

Nuo 2005

Informatikos katedros docentė Vilniaus universitetas, KHF

Nuo 2012

Redaktorė International Journal of Marketing Principles and Practices

2004-2005

VU Kauno Humanitarinis fakultetas, daktarė

2003-2009

A.Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, studijų programų konsultantė, lektorė

2001-2004

UAB J.Masiulio knygyno „Knygų alėja“ direktorė

1994-2001

UAB Baltic Clipper marketingo ir informacijos sistemų vadybininkė

1991-2004

VU Kauno Humanitarinis fakultetas, asistentė, lektorė

1995-2001

Kolpingo kolegija, lektorė pagal terminuotas darbo sutartis

1988–1991

VU Kauno Humanitarinis fakultetas, mokslinio tyrimo dalies vyr.inžinierė

1984-1986

Inžinierė-programuotoja „Lytagra“ Ltd.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, STAŽUOTĖS

2012-2013

ERCIM mokslinė stažuotė Masaryk Universitete (Brno) (Marie Curie cofund programa)

2010

Erasmus dėstytojų mobilumo vizitas Technical university of Dresden, Drezdenas, Vokietija

2009

Erasmus programa kvalifikacijai kelti neakademinėse organizacijose: Foundation for Information Society, Budapeštas, Vengrija

2008

Rinkos modeliavimo metodika Cesim (sertifikatas, 2007)

2008

Geriausio straipsnio apdovanojimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ICCS Computational Finance and business intelligence (Green Group Award)

2007 m.

Erasmus dėstytojų mobilumo vizitas Bolzano Free University, Italija

2007 m.

Erasmus dėstytojų mobilumo vizitas Brandenburgische Technische Universitat Cottbus, Vokietija

2006 m.

Erasmus dėstytojų mobilumo vizitas Drezdeno TU, Vokietija

2005 m.

ECDL kompiuterinio raštingumo sertifikatai

2005 m.

Tarptautinis virtualaus komandinio darbo technologijų projektas su Drezdeno (Vokietija) ir St.Peterburgu (Rusija), dėstytojo sertifikatas

1999 m.

Seminaras „Elektroninė komercija“ pagal ES PHARE Smulkaus ir vidutino verslo plėtros projektą Lietuvoje „Elektroninės komercijos skatinimo programa“, KTU Verslo strategijos instituto „Biznio kompetencijos centras (sertifikatas)

1997 m.

Seminaras “Marketingo strategija:konkurencija, rėmimas, kainos” (KTU, BMC) (sertifikatas)

1997 m.

Seminaras “Įmonės veiklos finansinis įvertinimas ir tam reikalinga informacija” (KTU, BMC) (sertifikatas)

1996 m.

Seminaras “Finansinė atskaitomybė uždarosiose akcinėse bendrovėse” (A.Midvikienė, Biznio buhalterija) (sertifikatas)

1994 m.

Stažuotė pagal Project Harmony programą JAV (Vermonto valstija ir Vašingtonas, JAV)

1993 m.

Taikomosios ekonomikos kursai pagal Junior Achievement (JA) programą, sertifikatas, JA taikomosios ekonomikos programos dėstytojo kvalifikacija

1993 m.

Stažuotė Jorko universiteto Administravimo fakultete (Torontas, Kanada), sertifikatas (akademinė specializacija: York University MBA program)

2003-2009

Virtualių komandų valdymas. IT projektų rengimas virtualaus bendradarbiavimo būdu (kartu su Drezdeno Technikos universitetu ir St.Peterburgo valstybiniu universitetu

NARYSTĖ PROFESIONALIOSE ORGANIZACIJOSE

  • International Association of Engineers (IAENG) Society of Artificial Intelligence
  • Lietuvos Kompiuterininkų sąjunga (LIKS)
  •  eMarketing Association
  •  Member International Advisory Council for the Marketing Profession of the International Institute of Marketing Professionals

KVALIFIKACIJA DARBO SU INFORMACINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS

  • Kompiuterizuotos apskaitos programos: „Pragma“, „Konto“, MS Dynamics („Axapta“), Būtenta
  • Subalansuotų rodiklių ir procesų valdymo sistema QPR
  • Rinkos modeliavimo programiniai produktai CESIM Ltd.
  • MS Office : Word, Excel, Access, Front Page, Powerpoint

UŽSIENIO KALBOS

Lietuvių        Gimtoji

Anglų k.        Raštu, žodžiu – puikiai

Rusų k.         Raštu, žodžiu – puikiai