Iš kur atsiranda politika

2008-09-15 23:00

Kiekvienas mes turim savo nuomonę. Manome, kad mes esame teisūs, o kiti – ne. Ir bandome priešininkus įtikinti savo teisumu, pateikdami įvairius tą nuomonę pagrindžiančius argumentus bei įžvalgas. Susidūrus dviem nuomonėm dažniau išklausoma  ir klausoma to, kurio rangas ir visuomeninė padėtis aukštesnė.

Kai kurie iš mūsų, norėdami sustiprinti savos nuomonės kitiems daromą įtaką, studijuoja magistrantūrą ir doktorantūrą, siekia aukštesnių ir labiau visuomenėje vertinamų pareigų, aplink save sąmoningai buria tą patį požiūrį turinčius žmones.

Nepagrįstus planus, nelogiškus pasiūlymus, mažumos priimtus ir populistinius sprendimus vadiname politikavimu.

Politika atsiranda mums siekiant iškelti savo nuomonę aukščiau už kitų ar bent jau stengiantis ją sulyginti su kitų nuomonėmis.

Politikos apibrėžimai