Studentų darbai

 

Buvusių „mano“ studentų baigiamųjų darbų temos:

2012

baigiamieji bakalauro studijų darbai:

 • Žilvinas Montvydas
 • Justina Stankevičiūtė

2011 m.

baigiamieji magistro studijų darbai:

 • Jonas Valeiša „GIS panaudojimas naujų archeologinių objektų paieškai“

baigiamieji bakalauro studijų darbai:

 • Sandra Alubeckaitė „Reketės kapinynas“
 • Miglė Urbonaitė „Juodoji archeologija Lietuvoje“

 2010 m.

baigiamieji bakalauro studijų darbai:

 • Daumantas Kiulkys „Senojo ir viduriniojo geležies amžiaus skydai Lietuvoje“
 • Vilda Loc „Rytų Lietuvos pilkapių atsiradimas“
 • Edita Masaitytė „Žirgas kaip įkapė Lietuvos teritorijoje rastuose II-VIII a. kapuose“
 • Irma Naruškevičiūtė „Moterų aprangos raida Vakarų Lietuvoje“
 • Monika Žemantauskaitė „Kuršių marių rytinės pakrantės apgyvendinimo raida iki XIII a.“

2009

baigiamieji bakalauro studijų darbai:

 • Gediminas Jonutis „Raitelio ginkluotė I-VIII a. pagal vakarų Lietuvos kapinynų medžiagą“
 • Karolis Kučiauskas „Industrijos archeologija Lietuvoje. Galimybės ir perspektyvos“
 • Laura Štaraitė „Atviro tipo gyvenvietės vakarų Lietuvoje I-VIII a.“
 • Jonas Valeiša „GIS panaudojimas archeologinių duomenų analizei ir vizualizacijai“

2008

baigiamieji bakalauro studijų darbai:

 • Erika Beliauskaitė „Kontraversiškoji Lamata: apgyvendinimo raida ir kultūrinio tęstinumo problematika“
 • Justinas Intas „Žvejybos raida Lietuvos teritorijoje nuo seniausių laikų iki viduramžių“
 • Ramūnas Šmigelskas „Geofizikinių metodų panaudojimas archeologiniuose tyrimuose: pasaulinė patirtis ir pritaikymas Lietuvoje“

2006 m.

baigiamieji bakalauro studijų darbai:

 • Nerijus Drochneris „Baltų ir skandinavų prekybos ryšiai“
 • Arūnas Dudėnas „Prekybiniai ryšiai vėlyvajame geležies amžiuje“

 • Tomas Karaliūnas „Karių ginkluotė pagal senojo ir viduriniojo geležies amžiaus vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais ir Nemuno žemupio kapinynų tyrinėjimų medžiagą“