Dėstomi kursai, moduliai ir temos

 

Informacija apie kursus, kuriuos dėstau šiuo metu:

Šiuo metu dėstau kursą Vidurinysis geležies amžius. Su kurso programa jo klausytojai gali susipažinti http://vma.esec.vu.lt/vma/course/category.php?id=17

Planuojama, kad 2012/2013 m.m. rudens semestre dėstysiu kursą Senasis geležies amžius. Su kurso programa jo klausytojai gali susipažinti http://vma.esec.vu.lt/vma/course/category.php?id=17

Nuo 2012/2013 m.m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas pereina prie modulinės mokymo sistemos. Planuoju dalyvauti šiuose moduliuose ir temose:

Modulyje Lietuvos archeologijos pagrindai,

tema Senasis ir vidurinysis geležies amžiai. Planuojama kad pradėsiu dėstyti nuo 2012/2013 mokslo metų.

 

Modulyje I tūkstantmečio archeologija,

tema Rytų Baltijos regionas I-VIII a. Planuojama, kad pradėsiu vadovauti temai 2013/2014 mokslo metais.

tema Archeologinė praktika I tūkstantmečio objektuose. Planuojama, kad pradėsiu dalyvauti temoje 2013/2014 mokslo metais.