Konferencijos ir viešos paskaitos

 

Viešai skaityti moksliniai bei mokslo populiarinimo pranešimai:

 • 2013 m. rugsėjo 5-7 Europos archeologų asociacijos metiniame susirinkime Pilzene (Čekija)
 • Pranešimas (stendinis) (kartu su V. Suncovu, D. Michelevičium) GPR in Park Archaeology: example from 19 th c. Užutrakis manor (Lithuania)
 • Pranešimas (stendinis) (kartu su V. Suncovu, G., Grižu, A. Skrupskeliu, I. Vaicekausku) The use of LiDAR to detect and map archaeological features in Lithuanian woodland environment
         http://proposal.eaa2013.cz/programme/author.php?firstname=&surname=Tamulynas&odeslat=search
 
 • 2011 m. gruodžio 13 d. projekto „Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas: projektavimo fazė“ baigiamasis renginys – konferencija Skaitmeninės mokslo ir paveldo infrastruktūros ir tinklai Lietuvoje: situacija ir galimybės.
 • Pranešimas Archeologinių lituanistikos mokslinių tyrimų išteklių skaitmeninimas projekte ARCHEOLITAS

 

 • 2011 m. kovo 17 d. Gimbutienės skaitymai  (organizavo Lietuvos archeologijos draugija ir Lietuvos nacionalinio muziejus).
 • Pranešimas Klaipėdos krašto archeologijos praradimai 1944 – 1945 m. ir atradimai po 1990-ųjų

 

 • 2012 m. spalio 12 Konferencija Archeologiniai tyrimai Kaliningrado srityje (V.S. Suvorovui atminti) (organizavo Kaliningrado federalinis I. Kanto universitetas)
 • Pranešimas Archeologinių tyrimų raida Klaipėdos krašte (rusų k.)

 

 • 2008 m. lapkričio 7 d. Konferencija Jono Puzino skaitymai. Lietuvos archeologiniai šaltiniai Europos muziejuose ir archyvuose (organizavo Vilniaus universiteto Archeologijos katedra)
 • Pranešimas Contribution of local residents to the development of archaeological investigations in the Memelland before WWII 

 

 • 2008 m. Konferencija Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 m. (organizavo Lietuvos archeologijos draugija)
 • Pranešimas Jogučių, Spirkių kapinyno aplinkos tyrinėjimai 2007 m.

 

 • 2007 m. spalio 4-6 d. Lietuvių ir latvių archeologų simpoziumas Adolfui Tautavičiui atminti (organizavo Vilniaus universiteto Archeologijos katedra)
 • Pranešimas Klaipėdos krašto archeologinių tyrimų medžiaga F. Jakobsono kartotekoje

 

 • 2007 m. balandžio 19-20 d. Konferencija Metodai archeologijos ir istorijos tyrinėjimuose: teorija ir praktika (organizavo Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas)
 • Pranešimas Gamtamokslinių metodų taikymas Klaipėdos krašto archeologijoje iki 1945 m.

 

 • 2005 m. lapkričio mėn. Vieša paskaita M. Gimbutienės skaitymai, vakaras, skirtas F. Pokrovskio 150 gimimo metinėms (organizavo Lietuvos archeologijos draugija ir Lietuvos nacionalinis muziejus). Pranešimas Klaipėdos krašto archeologinių objektų kartografavimas

 

 • 2005 m. spalio mėn. Konferencija J. Puzino skaitymai (organizavo Vilniaus universiteto archeologijos katedra)
 • Pranešimas  Radiniai iš Klaipėdos krašto „Prussia-Museum“ archeologinės kolekcijos fotografijose

 

 • 2002m.  rugsėjo 19-20 d. Konferencija Šilutės krašto proistorė (organizavo Šilutės muziejus).
 • Pranešimas Archeologiniai tyrinėjimai Šilutės ir Švėkšnos regione: mokslininkų ir visuomenės bendradarbiavimo galimybės.

 

 • 2000 m. lapkričio 16-17 d.  Konferencija Lietuvos kultūros paveldo kartografiniai tyrimai: raida, būklė ir perspektyva (organizavo Vilniaus universitetas ir Kultūros paveldo centras).
 • Pranešimas Klaipėdos krašto XIX a. vid. – XX a. pr. topografiniai žemėlapiai kaip informacijos apie archeologinius objektus šaltinis.

 

 •  2000 m. gegužės 4-5 d. Konferencija Archeologijos mokslo atskaitos taškai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais (organizavo Lietuvos istorijos institutas, Aukštaitijos nacionalinis parkas, Lietuvos archeologijos draugija).
 • Pranešimas Nauji romėniškojo laikotarpio radiniai Rytų Pabaltijyje: Jogučių kapinyno kapas nr. 1

 

 • 1998 m. gegužės 1 d. Konferencija Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Žvalgomosioms archeologinėms ekspedicijoms 50 metų  (organizavo Lietuvos istorijos institutas).
 • Pranešimas Archeologiniai žvalgymai Klaipėdos krašte po 1945 m.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *