Archeologiniai tyrinėjimai

 

Informacija apie vykdytus archeologinius tyrimus, jų rezultatai ir publikacijos:

2010 m.

 • Užutrakio dvaro sodybos teritorija (vadovas V. Suncovas). Tyrimuose dalyvavo S. Aleksandravičius, D. Baltramiejūnaitė, S. Paulauskas, R. Šiaulinskas, N. Vailionytė, A. Venckūnas

2009 m.

 • Jogučių, Spirkių kapinynas. Tyrimuose dalyvavo D. Abramenko, M. Daubaras, D. Kiulkys
 • Jogučių, Spirkių kapinyno apsaugos zona. Tyrimuose dalyvavo D. Abramenko, M. Daubaras, D. Kiulkys
 • Joniškės kapinynas. Tyrimuose dalyvavo D. Abramenko, M. Daubaras, D. Kiulkys
 • Kretingalės mikroregionas. Tyrimuose dalyvavo D. Baltramiejūnaitė, D. Kiulkys, V. Suncovas
 • Nemirsetos kapinynas. Tyrimuose dalyvavo S. Aleksandravičius, R. Šiaulinskas, N. Vailionytė, A. Venckūnas
 • Užutrakio dvaro sodybos teritorija (kartu su V. Suncovu). Tyrimuose dalyvavo S. Aleksandravičius, D. Baltramiejūnaitė, S. Paulauskas, R. Šiaulinskas, N. Valionytė, A. Venckūnas

2008 m.

 • Jogučių, Spirkių kapinyno apsaugos zona. Tyrimuose dalyvavo D. Baltramiejūnaitė, I. Martišauskytė, A. Skrupskelis
 • Kapstatų kapinės. Tyrimuose dalyvavo D. Baltramiejūnaitė, I. Martišauskytė, A. Skrupskelis
 • Reketės kapinynas. Tyrimuose dalyvavo D. Baltramiejūnaitė, I. Martišauskytė, A. Skrupskelis

Publikacija ATL:  Reketės  kapinynas Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 133-134. Straipsnis. [Reketė cemetery]. Lietuvių k.

 • Ginčaičių kapinynas. Tyrimuose dalyvavo D. Baltramiejūnaitė, I. Martišauskytė, A. Skrupskelis.

Publikacija ATL: Ginčaičių (Gilandviršių)  kapinynas. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 163-164. Straipsnis. [Ginčaičiai (Gilandviršiai) cemetery]. Lietuvių k.

2007 m.

 • Jogučių, Spirkių kapinyno vizualinės apsaugos zona, Stančių senovės gyvenvietė II. Tyrimuose dalyvavo D. Baltramiejūnaitė, I. Martišauskytė, A. Skrupskelis, M. Stankevičius, R. Šiaulinskas, N. Vailionytė, R. Vengalis, S. Žegūnis.

Publikacija ATL:  Senovės gyvenviečių Jogučių (Spirkių) kapinyno aplinkoje tyrimai. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 106-111. Straipsnis. [The field evaluations of the old settlements in the vicinity of Jogučiai (Spirkiai) cemetery]. Lietuvių k.

 • Gerduvėnų kapinynas ir senovės gyvenvietė. Tyrimuose dalyvavo D. Baltramiejūnaitė, I. Martišauskytė, A. Skrupskelis.

Publikacija ATL:  (kartu su Inga Martišauskyte) Gerduvėnų kapinyno ir senovės gyvenvietės žvalgomieji tyrinėjimai 2002 ir 2007 metais. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 191-192. Straipsnis. [The 2002 and 2007 field evaluations of Gerduvėnai cemetery and old settlement]. Lietuvių k.

 • Ginčaičių kapinynas. Tyrimuose dalyvavo D. Baltramiejūnaitė, I. Martišauskytė, A. Skrupskelis.

Publikacija ATL: Ginčaičių (Gilandviršių)  kapinynas. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 163-164. Straipsnis. [Ginčaičiai (Gilandviršiai) cemetery]. Lietuvių k.

 • Reketės kapinynas. Tyrimuose dalyvavo D. Baltramiejūnaitė, I. Martišauskytė, A. Skrupskelis.

Publikacija ATL:  Reketės  kapinynas Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 133-134. Straipsnis. [Reketė cemetery]. Lietuvių k.

2006 m.

 • Joniškės  kapinynas. Tyrimuose dalyvavo S. Poderis, A. Salys, R. Šiaulinskas.

Publikacija ATL: Joniškės kapinynas Iš: Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 162-163.  Straipsnis. [Joniškė cemetery]. Lietuvių k.

 • Pėžaičių spėjamas pilkapis. Tyrimuose dalyvavo L. Deveikytė, A. Salys, R. Šiaulinskas.
 • Smalininkų  kapinynas. Tyrimuose dalyvavo S. Poderis, A. Salys, R. Šiaulinskas.

Publikacija ATL: Smalininkų kapinynas. Iš: Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 163-166.  Straipsnis. [Smalininkai cemetery]. Lietuvių k.

 • Spengių spėjamas kapinynas. Tyrimuose dalyvavo S. Poderis, A. Salys, R. Šiaulinskas.

2004   m.

 • Aukštkiemių kapinyno aplinka

Publikacija ATL:  Aukštkiemių kapinyno paieškos. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2005, p. 111-112. Straipsnis. [Search for the Aukštkiemiai burial ground]. Lietuvių k.

2003  m.

 • Klaipėdos kraštas 

2002 m.

 • Aukštkiemių kapinyno aplinka
 • Daukšaičių spėjamas piliakalnis

Publikacija ATL:  Daukšaičių piliakalnis. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 38-39. Straipsnis. [Daukšaičiai Hill-fort]. Lietuvių k. 

 • Gerduvėnų kapinynas ir senovės gyvenvietė

Publikacija ATL:  (kartu su Inga Martišauskyte) Gerduvėnų kapinyno ir senovės gyvenvietės žvalgomieji tyrinėjimai 2002 ir 2007 metais. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 191-192. Straipsnis. [The 2002 and 2007 field evaluations of Gerduvėnai cemetery and old settlement]. Lietuvių k. 

 • Katkų spėjamas kapinynas
 • Maciuičių kapinynas

Publikacija ATL:  Maciuičių senkapis. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 124-126. Straipsnis. [Maciuičiai cemetery]. Lietuvių k.

 • Žvelsėnų senovės gyvenvietė

2001 m.

 • Klaipėdos kraštas
 • Miestalių kapinynas 

Publikacija ATL:  Miestelių kapinynas. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 130-131. Straipsnis. [Miesteliai cemetery]. Lietuvių k.

 • Naudvario kapinynas (kartu su R. Šiaulinsku)

Publikacija ATL:  Naudvario kapinynas. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 132-133. Straipsnis. [Naudvaris cemetery]. Lietuvių k.

 • Pėžaičių kapinynas

Publikacija ATL:  Pėžaičių kapinynas. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 134-135. Straipsnis. [Pėžaičiai cemetery]. Lietuvių k.

 • Toleikių kapinynas

Publikacija ATL:  Toleikių kapinynas. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 135-136. Straipsnis. [Toleikiai cemetery]. Lietuvių k.

 • Vėžaičių kapinynas

Publikacija ATL:  Vėžaičių kapinynas. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 137. Straipsnis. [Vėžaičiai cemetery]. Lietuvių k.

2000 m.

 • Strazdų, Ječiškių kapinynas 

Publikacija ATL:  Strazdų (Ječiškių) kapinynas. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 105-106. Straipsnis. [Strazdai (Ječiškės) cemetery]. Lietuvių k.

1999 m.

 • Jogučių, Spirkių kapinynas 

Publikacija ATL:  Jogučių, Spirkių kapinyno (Stančių kaime) tyrinėjimai 1999 m. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 m. Vilnius, 2000, p. 281-284. Straipsnis. [Survey of Jogučiai-Spirkiai cemetery (in Stančiai village) in 1999]. Lietuvių k.

 • Strazdų, Ječiškių kapinynas

Publikacija ATL:  Strazdų, Ječiškių kapinyno tyrinėjimai. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 m. Vilnius, 2000, p. 284-286. Straipsnis. [Investigations of Strazdai-Ječiškės cemetery]. Lietuvių k.

 • Vėžaičių kapinynas

Publikacija ATL: Vėžaičių kapinyno tyrinėjimai. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 m. Vilnius, 2000, p. 286-288. Straipsnis. [Investigations of Vėžaičiai cemetery]. Lietuvių k.

 1998 m.

 • Klaipėdos kraštas

Surastas Vėžaičių kapinynas (padedant Armalėnų gyventojui Laukinaičiui), Strazdų kapinynas.

1997 m.

 • Pleškučių kapinynas

Publikacija ATL: Pleškučių – Pangėsų kapinyno žvalgomieji tyrinėjimai 1997 metais. Iš:  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 m. Vilnius, 1998, p. 219-224. Straipsnis. [Survey of Pleškučiai – Pangėsai cemetery]. Lietuvių k.

 • Kalotės kapinyno spėjama vieta

1995 m.

 • Mižeikių pilkapynas

Publikacija:  Mižeikių pilkapiai. Iš: Baltų archeologija. 1997 Nr. 1 (10), p. 24-25. Kopija