mokymui

2011-10-12 16:31

Gyvybė – tikslingai organizuota bio-technologijų sistema, kurią valdo informacija