„Soc. fsf.“ (BUS)

 

2 studijų savaitės ketvirtadieniais 16.45 val., Filosofijos fakultete, 313 aud., 2019 pavasario sem. (aprašas)

 

Literatūra kovo 7 d. (401 kab.):

Platono ValstybėI-II knygos, IV knygaVII knygos pradžia (p. 244-247), VIII knyga

 

Literatūra kovo 14 d.:

Aristotelio Politika: I knyga

Aristotelio Nikomacho etika: I-II knygos

 

Literatūra kovo 28 d.:

Ž. Bodrijaro Simuliakrai ir simuliacija: Simuliakrai eina pirma (pirmas skyrius)

 

Literatūra balandžio 11 d.:

N. Makiavelio Valdovas: XV-XVIII skyriai; T. Hobso Leviatanas: XIII-XIV, XVII-XVIII skyriai

 

Po Velykų atostogų studijų savaitės persislenka.

 

Literatūra gegužės 2 d.:

Platono Valstybė: VIII knyga

Dž. Loko Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį ir tikslą: p. 15-28, 30-49

Dž. St. Milio Apie laisvę: p. 26-96

 

Literatūra gegužės 16 d.:

Kanto Moralės metafizikos pagrindai: (1980 m. leidime 15-77 psl.): 

– Pirmasis skyrius. Perėjimas nuo kasdieniško dorovės pažinimo protu į filosofinį;

– Dalis antrojo skyriaus. Perėjimas nuo populiarios dorovės filosofijos į dorovės metafiziką (iki pirmojo poskyrio).

 

Taisymaisis Nr. 1: gegužės 23 d. 16.45 val. 001 auditorijoje (rūsyje)

 

Literatūra gegužės 30 d.:

Z. Baumano Vartojamas gyvenimas: įvadas, pavadinimu Įvadas

 

Taisymaisis Nr. 2: gegužės 30 d. 19.00 val. 302 auditorijoje