„Socialinė filosofija“ (BUS 2020)

 

 

Iki karantino seminarai vyko 1 studijų savaitės ketvirtadieniais 16.50 val., Fizikos fakultete, 215 aud., 2020 pavasario sem. (aprašas), o šiuo metu vyksta elektroninėje erdvėje.

 

1 seminaras vasario 6 d.:

Įvadas

 

2 seminaras vasario 20 d.:

Platono ValstybėI-II knygos, IV knygaVII knygos pradžia (p. 244-247), VIII knyga

 

Literatūra kovo 5 d.:

Aristotelio Politika: I knyga

Aristotelio Nikomacho etika: I-II knygos

 

Literatūra kovo 19 d.:

Ž. Bodrijaro Simuliakrai ir simuliacija: Simuliakrai eina pirma (pirmas skyrius)

 

Literatūra balandžio 2 d.:

N. Makiavelio Valdovas: XV-XVIII skyriai; T. Hobso Leviatanas: XIII-XIV, XVII-XVIII skyriai

Dž. Loko Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį ir tikslą: p. 15-28, 30-49

 

Po Velykų atostogų studijų savaitės persislenka.

 

Literatūra  balandžio 23 d.:

Platono Valstybė: VIII knyga

Dž. Loko Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį ir tikslą: p. 15-28, 30-49

Dž. St. Milio Apie laisvę: p. 26-96

 

Literatūra gegužės 7 d.:

Kanto Moralės metafizikos pagrindai: (1980 m. leidime 15-77 psl.): 

– Pirmasis skyrius. Perėjimas nuo kasdieniško dorovės pažinimo protu į filosofinį;

– Dalis antrojo skyriaus. Perėjimas nuo populiarios dorovės filosofijos į dorovės metafiziką (iki pirmojo poskyrio).

 

Literatūra gegužės 21 d.:

Z. Baumano Vartojamas gyvenimas: įvadas, pavadinimu Įvadas

 

Taisymaisis: gegužės ___ d. ___ val. ___ auditorijoje

 

 

LAIŠKAI KARANTINO METU:

1.

Sveiki (tikėkimės)!

 

Ar jaučiatės pasirengę iššūkiui?

 

Šio seminaro užduotis – įdomi, tačiau nelengva: laisva forma parašyti probleminį esė (mažiausiai 200 žodžių) apie simuliakrus ir simuliaciją (Baudrillard) korona viruso akivaizdoje.

 

Esė atsiųskite adresu julija.tuleikyte@fsf.vu.lt iki šio ketvirtadienio 18:20 val. (galima ir anksčiau; rašymui galite panaudoti seminaro laiką arba jums patogų laiką iki to).

 

Esė įvertinimas sudarys 25% seminaro pažymio (tai bus 10% bendro kurso pažymio; pavėlavus atsiųsti tekstą minusuojamas vienas balas per dieną), tačiau atsižvelgdama į neįprastą seminaro formą, jei įvertinimas jūsų netenkins, sudarysiu galimybes trūkstamą pažymio dalį kompensuoti kitomis atsiskaitymo formomis. Tad jei ši užduotis atrodo sunki, nepergyvenkite! Pamėginkite pagimdyti geriausia, ką galite (individualiai, nurodant visas citatas, jei jų bus, ir neprisiimant kitų žmonių minčių kaip savo), nė kiek nebijodami dėl rezultato (pažymį bus galima keltis). Kviečiu eksperimentuoti, tyrinėti, užduoti sau sudėtingą klausimą: kaip Baudrillard’o įvardinti simuliakrai pasireiškia šiandien, čia ir dabar, jūsų gyvenime, žmonių socialiniuose santykiuose, pasaulyje, Lietuvoje, universitete, jūsų šeimoje ar draugų rate? Kas tie simuliakrai apskritai yra? Galite papildyti tai atitinkamomis Platono ir Aristotelio įžvalgomis, išryškinant trijų socialinių koncepcijų skirtumus ir panašumus.

 

Galbūt mintys ir idėjos ateis ne iškart – tokiu atveju neskubėkite pasiduoti, leiskite sau pabūti abstrakcijos tyloje ir pasimėgaukite tuščio lapo spengimu. Galbūt jau kitą minutę save nustebinsite! Arba dar kitą!

 

Linkėjimai,

Julija