Projektai ir konferencijos

 

Dalyvavimas konferencijose (skaityti pranešimai)

Data, vieta Renginys
2015 m. balandžio 17 d., Minskas, Baltarusija Международный круглый стол «Академический дискурс и дискурсный подход в преподавании иностранных языков».

Pranešimo tema «Интенсификация процесса обучения путем формирования у студентов навыка эффективной работы с информацией и создания собственных текстов»

2015 m. vasario 6 d., Barselona, Ispanija Workshop: Plurilingual families in medium sized linguistic communities.

Pranešimo tema: Bilingual families in Lithuania: identity and preservation of the Russian language

2014 m. gegužės 15 d., Vilnius Doktorantų seminaras „Kalbotyros doktorantų dirbtuvės: tyrimai, problemos ir atradimai“.

Pranešimo tema: „Lietuvos dvikalbės šeimos: kaip rusakalbių tėvų kalbų mokėjimas ir jų tapatybė daro įtaką rusų kalbos išsaugojimui šeimose ir vaikų kalbų mokėjimui“

2014 m. lapkričio 28 d., Sankt-Peterburgas, Rusija Международная конференция «Государственный язык и языки национальных меньшинств в образовательном пространстве».

Pranešimo tema: Как создать собственное учебное пособие по иностранному языку: принципы, технология и рекомендации.

2014 m. lapkričio 7 d., Maskva, Rusija Международная научно-практическая конференция «Русский язык – язык науки, культуры, коммуникации».

Pranešimo tema: Метод Тарзана или как на первом занятии заговорить

на иностранном языке.

2014 m. spalio 3 d., Vilnius 21-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Šiuolaikinės kalbos problemos ir tyrimai“.

Pranešimo tema: „Raštingimo formavimo(si) technologija“

2014 m. birželio 6 d., Vilnius Doktorantų seminaras „Kalbotyros doktorantų dirbtuvės: tyrimai, problemos ir atradimai“.

Pranešimo tema: „Rusų kalbos ir kultūros išsaugojimas Lietuvos ir kitų šalių rusakalbėse ir dvikalbėse šeimose“

2014 m. gegužės 16 d., Vilnius Konferencija „Doktorantų agora: laisvalaikio mokslas“.

Pranešimo tema: „Greitojo mokymosi technologijų reikalingumas šiuolaikiniame gyvenime“

2014 m. balandžio 24 d., Vilnius Rusų filologijos katedros surengtas seminaras iš ciklo „Bendrųjų ir dalykinių filologų kompetencijų ugdymas“.

Pranešimo tema: „Efektyvaus mokymosi strategijos: greitas skaitymas ir fotoskaitymas“

2014 m. balandžio 24 d., Vilnius International Scientific Conference “Linguistic, didactic and sociocultural aspects language functioning”.

Pranešimo tema: «Индивидуализация обучения и использование электронных ресурсов в работе со студентами разных языковых уровней»

2014 m. balandžio 3 d., Kaunas Tarptautinė mokslinė konferencija “Tarp eilučių: lingvistikos, literatūros ir medijų erdvė: TELL ME‘14”.

Pranešimo tema: “Rusų etninės mažumos stereotipinis diskursas žiniasklaidoje“

2014 m. balandžio 3 d., Kaunas Tarptautinė mokslinė konferencija “Tarp eilučių: lingvistikos, literatūros ir medijų erdvė: TELL ME‘14”.

Dirbtuvės tema: “Užsienio kalbos pamoka naudojant efektyvaus mokymo technologijas”

2013 m. spalio 3 d., Vilnius Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė“.

Pranešimo tema: „Dovanota vertybė ar įsiūlytas paveldas? Lietuvos rusakalbių nuostatos gimtosios kalbos atžvilgiu“

2012 m. vasario 23 d., Vilnius Rusų filologijos katedros surengtas seminaras „Kaip išmokyti studentus-filologus specialybės kalbos? Patirties ir metodų aptarimas“ iš ciklo „Bendrųjų ir dalykinių filologų kompetencijų ugdymas“.

Pranešimo tema: „Specialybės kalbos dėstymas filologams“

 

Dalyvavimas projektuose, ekspertinė veikla

Data Projektas
2014-2015 m.m. Проект-эксперимент «5 иностранных языков за 1,5 месяца». In: http://intensive.ucoz.ru/lingvo5.html
2014-2016 m.m. Research project „Globalization ans social family plurilingualism in European medium sized linguistic communities“
2010-2011 m.m. Tarptautinis projektas „Subtitrai ir kalbų mokymasis“