Užduotys teksto kritikai

 

Egzaminui

Egzaminui rašomas referatas, kuriame lyginami du tekstai. Referate turi būti parodyta, kaip viename ir kitame tekste svarstoma ta pati problema. Kuo tie svarstymai panašūs ir kuo skiriasi.

Temos pasirinkimui:

1) Autoriaus ir teksto samprata ir svarstymo apie jį būdai M. Foucault ir J. Lotmano straipsniuose:

  1. Michelis Foucault „Kas yra autorius?“ (per seminarą skaitytas tekstas)
  2. Jurijus Lotmanas, „Literatūrinė biografija kultūros istorijos kontekste (Apie tipologinį teksto ir autoriaus asmenybės santykį)“, Colloquia 32, 2014, p. 138-153 (http://www.llti.lt/failai/Colloquia32_spaudai_137-153.pdf)

 2) Autoriaus samprata R. Barthes‘o ir M. Foucault straipsniuose:

  1. Roland‘as Barthes‘as, „Autoriaus mirtis“ (per seminarą skaitytas tekstas)
  2. Michelis Foucault „Kas yra autorius?“ (per seminarą skaitytas tekstas)

Svarbiausi referato reikalavimai:

Formalūs reikalavimai:

1) Darbą turite atsiųsti iki sausio 20 d.

2) Failo pavadinime turi būti nurodytas: Pavardė Vardas _Tema.

3) Nereikia titulinio puslapio. Referato viršuje užrašote vardą, pavardę, kursą ir temą.

4) Referato apimtis – apie 6-7 psl.

5) Tarpas tarp eilučių – 1, o ne 1,5. Paraštės turi būti tokios, kad galėčiau rašyti pastabas (ne mažesnės nei 2,5).

6) Pageidautina referatą suskirstyti į skyrelius, o ne rašyti ištisiniu tekstu.

Turinio reikalavimai:

1) Viską turite dėstyti SAVAIS ŽODŽIAIS. Tebūnie tai bus primityvu, bet dėstymas savais žodžiais parodys, ką ir kaip jūs supratote iš perskaitytų tekstų.

2) Nereikia perpasakoti straipsnių. Jūs turite išsirankioti pagrindines mintis ir jas suformuluoti glaustai tezėmis (trumpais teiginiais). Šitaip aš matysiu, kaip jūs sugebate atskirti pagrindinius dalykus nuo šalutinių, ar sugebate užčiuopti svarbiausias teksto idėjas.

3) Jeigu yra dalykų, kurių nesuprantate ar kurie jums atrodo neaiškūs, turite apie tai parašyti. Klausimų ar problemų kėlimas bus vertinamas kaip teigiamas dalykas. Tai rodys, kad jūs skaitėte mąstydami, mėgindami suprasti, o ne aklai pakartoti nesuprantamas tiesas.

4) Referate turi būti lyginami dviejų autorių požiūriai. Tai reiškia, kad negalima atskirai pristatyti kiekvieno jų idėjas ir manyti, kad to pakanka lyginimui. Kokiu principu lyginsite – palieku visišką laisvę.

5) Vertinsiu ne už referato apimtį, o už jo turinio kokybę.

Jeigu kils papildomų klausimų, rašykite man asmeniškai.

Sėkmės

nijolė k.

x   x   x

Perskaityti :

  1. Aristotelis, „Poetika“, in: Idem, Rinktiniai raštai, Vilnius: Mintis, 1990, I-V skyriai; arba Aristotelis, „Poetika“, in Poetika ir literatūros estetika, Vilnius: Vaga, 1978, I-V skyriai.
  2. Romanas Jakobsonas, „Lingvistika ir poetika“, in Baltos lankos, 2004, Nr. 18–19, p. 5-17.

Tekstas randamas Greimo centro bibliotekoje. Čia prikabinu jo versiją iki maketo (perskaityti iki 9 p. vidurio, kur pažymėta geltonai):

http://web.vu.lt/flf/n.kersyte/files/2018/09/Jakobsonas_Lingvistika-ir-poetika_dalis-straipsnio.doc