Užduotys – Teksto kritika

 

Egzamino referato temos (pasirinktinai):

1) Autoriaus samprata ir svarstymo apie jį būdai M. Foucault ir J. Lotmano straipsniuose:

a) Michelis Foucault „Kas yra autorius?“

b) Jurijus Lotmanas, „Literatūrinė biografija kultūros istorijos kontekste (Apie tipologinį teksto ir autoriaus asmenybės santykį)“, Colloquia 32, 2014, p. 138-153.

 

2) Autoriaus samprata R. Barthes‘o ir M. Foucault straipsniuose:

a) Roland‘as Barthes‘as, „Autoriaus mirtis“

b) Michelis Foucault „Kas yra autorius?“

Orientaciniai klausimai: Ką Foucault prideda prie Barthes‘o, kaip suproblemina jo manifestą, ką iškelia, aptaria, ko neaptaria Barthes‘as?

 

3) Raštas ir stilius: tarp autoriaus, individo ir visuomenės

Tekstai: R. Barthes, „Autoriaus mirtis“, „Nulinis rašymo laipsnis“ (yra lietuviškai, bet vertimas nepatikimas) (naudotis vertimu Writing Degree Zero)

Papildoma literatūra: G. Desson, Poetikos įvadas, p. 171-178.

Orientacinis klausimas: pratęsti svarstymus, vykusius seminaro metu, ar remiantis Barthes‘o mąstymu, galima kalbėti apie autoriaus stilių ir kaip.

 

Svarbiausi referato reikalavimai:

Formalūs reikalavimai:

1) Failo pavadinime turi būti nurodytas: Vardas Pavardė_Tema.

2) Nereikia titulinio puslapio. Referato viršuje užrašote vardą, pavardę, kursą ir temą.

3) Referato apimtis – 5-6 psl.

4) Tarpas tarp eilučių – 1, o ne 1,5. Paraštės turi būti tokios, kad galėčiau rašyti pastabas (ne mažesnės nei 2,5).

5) Pageidautina referatą suskirstyti į skyrelius, o ne rašyti ištisiniu tekstu.

 

Turinio reikalavimai:

1) Viską turite dėstyti SAVAIS ŽODŽIAIS. Tebūnie tai bus primityvu, bet dėstymas savais žodžiais parodys, ką ir kaip jūs supratote iš perskaitytų tekstų.

2) Jūs turite išsirankioti pagrindines mintis ir jas suformuluoti glaustai tezėmis (trumpais teiginiais). Šitaip matysiu, kaip jūs sugebate atskirti pagrindinius dalykus nuo šalutinių, ar sugebate užčiuopti svarbiausias teksto idėjas.

3) Jeigu yra dalykų, kurių nesuprantate ar kurie jums atrodo neaiškūs, turite apie tai parašyti. Klausimų ar problemų kėlimas bus vertinamas kaip teigiamas dalykas. Tai rodys, kad jūs skaitėte mąstydami, mėgindami suprasti, o ne aklai pakartoti nesuprantamas tiesas.

4) Referate (1 ir 2 tema) turi būti lyginami dviejų autorių požiūriai. Tai reiškia, kad negalima atskirai pristatyti kiekvieno jų idėjas ir manyti, kad to pakanka lyginimui. Kokiu principu lyginsite – palieku visišką laisvę.

5) Vertinsiu ne už referato apimtį, o už jo turinio kokybę.

 

x   x   x

Iki kovo 20 d. perskaityti ir pasirinkti kiekvienam pristatyti po vieną dalį:

Barthes’as Roland’as, Autoriaus mirtis in Metai 2022 Nr. 4

http://web.vu.lt/flf/n.kersyte/files/2023/03/Barthes-Roland_Autoriaus-mirtis_Metai-2022-Nr.-4.pdf

Patartina skaityti pasižiūrint į anglišką vertimą (jei nėra galimybės pasinaudoti originalu):

http://web.vu.lt/flf/n.kersyte/files/2023/03/barthes.death_.pdf

x     x     x

Iki vasario 27 d. perskaityti (fakultatyviai):