Užduotys naratologijai 2021

 

Nauji skaitiniai spalio seminarams:

Pasakojimo laiko analizė

I) Skaityti visiems:

a) Pasakojimo pramanai, II dalies I-II, VII skyrius (būtina perskaityti, ypač II skyrių)

b) Laiko sampratos: skaityti nuo p. 20 iki 40 p.

http://web.vu.lt/flf/n.kersyte/files/2021/09/Jubiliejaus-laikas_Kersyte.pdf

II) Rekomenduojama:

a) Pasakojimo pramanai, II dalies IV ar VI skyrius (kino analizių pavyzdžiai);

b) Pasakojimo pramanai, II dalies III arba V (rekomenduojama – literatūros analizių pavyzdžiai).

Seminarams nuo spalio 25-26 d.

Kino grupė

Alfredo Hitchcocko filmas “Rebeka” (Rebecca) (1940)

Laikinės anachronijos filme ir veikėjų santykiai su jomis:
a) Veikėjų vyrų santykis su anachronijomis ir iš jo išryškėjančios temos (atminties/užmaršties formos, santykis su praeitimi) – Laura Kromalcaitė
b) Veikėjų moterų santykis su anachronijomis ir iš jo išryškėjančios temos (atminties/užmaršties formos, santykis su praeitimi) – Laura Bartusevičiūtė

Literatūros grupė

Romualdas Granauskas „Šiaurės vėjas“

http://web.vu.lt/flf/n.kersyte/files/2021/09/Granauskas_Šiaurės-vėjas.pdf

a) Identifikuoti ir apibūdinti laiko tvarkos formas (anachronijas) – Dovilė Gervytė
b) Laiko trukmės ir dažnio formos – Auksė Tamulytė
c) Laiko samprata(-os) apsakyme

x    x    x

Dėmesio, naratologijos paskaitos nuo šiol vyks 115 B auditorijoje, o seminarai – 111 aud.

Užduotys iki spalio 4-5 d.:

I)  pasižiūrėti arba perskaityti ir pasiruošti tokiems klausimams (pažymiu tuos klausimus, kurie jau kieno nors pasirinkti):

Kino grupė

a) J. Cameron filmą „Titanikas“ (1997):

 • Kiek filme pasakojimo lygmenų ir kokie jie? – Aušrinė Smilgytė
 • Kiek filme pasakotojų ir kokie jie? Kas yra jų pasakojimo adresatai? – Toma Kulbytė
 • Kokiu tikslu pasakojami pasakojimai, ko jais siekiama (kokią funkciją jie atlieka)? Kaip tarpusavyje jie susiję? – Katažyna Voleiko
 • Koks yra pasakojimo veiksmo laikas skirtinguose pasakojimuose? – Rūta Vizbarienė
 • Koks šiame filme dominuojantis fokusavimas? kur ir kaip pasireiškia subjektyvus vaizdas (kam jis priskiriamas); kaip filme koreliuoja „kas kalba-pasakoja?“ ir „kas suvokia-mato?“, arba pasakojimas ir rodymas? Palyginti ypač Brouko ir Rouzės pasakojimus, taip pat pasakojimo ir rodymo ryšį visame filme. – Gabija Skučaitė

Skaityti apie fokusavimą: p. 337-353 (privaloma); 353-363 (pasirinktinai).

b) S. Kubrick “Žudiko bučinys” (Killer’s Kiss, 1955)

 • Pasakojimo lygmenys, pasakotojai, jų santykiai; ryšys tarp pasakojimų – Gabrielė Misevičiūtė

Literatūros grupė

a) O. Tokarczuk romano Bėgūnai epizodą „Kairos“ p. 352-379

 1. Kokie pasakojimo lygmenys aptinkami skyrelyje „Kairos“? – Kristina Baranovaitė
 2. Kiek yra pasakotojų? Ką personažams reiškia jų atliekamas pasakojimo veiksmas? Kaip apibūdinami pasakojimo adresatai bei adresantas? – Justė Puodžiukynaitė
 3. Kuo skiriasi skirtingiems pasakojimo lygmenims priklausantys pasakojimai? Kaip juose pristatoma Graikija? Kaip pasakojimas siejasi su matymu? – Simona Diržinauskaitė

b) O. Tokarczuk romano Bėgūnai epizodą „Pelenų trečiadienio puota“, p. 79-95

 1. Pasakojimo lygmenys ir jų pažeidimai. Pasakojimo veiksmo laikas. Pasakotojas ir jo santykis su adresatu – Radvilė Musteikytė
 2. Koks ryšys tarp pasakotojo ir veikėjo kalbėjimo (šnekų)? Koks fokusavimas? Kaip visa tai parodo pasakotojo santykį su veikėju? – Meida Keršytė

c) O. Tokarczuk romano Bėgūnai epizodą „Dievo zona“, p. 263-295

 1. Koks ryšys tarp rašto, kalbėjimo ir vaizdo? Kaip jie siejasi su atmintimi? – Akvilė Kavaliauskaitė
 2. Kaip pasakojimo veiksmas siejasi su mirtimi (pasakojimo galia arba negalia)? Palyginti fragmentus „Kairos“ ir „Dievo zona“ – Gabrielė Dragūnaitė

II) Skaityti iš teorijos (būtina):

N. Keršytė, Pasakojimo pramanai, III dalies II skyrius Komunikacinė sąveika, p. 325 – 347, 362-363 [nauja], 364-375, 376-377, 379-383; 384-386, 390-394;

III) Perskaityti pasirinktinai (neprivaloma, tik patartina):

a) Filmų analizės pavyzdžiai: N. Keršytė, Pasakojimo pramanai, III dalies II skyrius Komunikacinė sąveika, p. 395-399 ir/arba p. 399-403.

b) Literatūros analizės pavyzdžiai: ten pat, p. 405-417 arba p. 418-440.