Tyrimai

Podoktorantūrinės stažuotės (Pastoviųjų žodžių junginių formos varijavimo taka jų apdorojimui, vadovas prof. dr. Jurgis Pakerys) metu (2017-2021 m.) vykdžiau du psicholingvistinius eksperimentus:

  1. Reakcijos laiko tyrimą, kuriuo siekiau išsiaiškinti, kaip žodžių tvarkos varijavimas veikia kolokacijos apdorojimo greitį. Šį tyrimą atlikau su lietuvių kalbos kaip pirmosios kalbos kalbėtojais ir anglų kalbos, tiek kaip K1, tiek kaip K2, kalbėtojais.
  2. Akių judesių įrašymo tyrimą, kuriuo siekiau išsiaiškinti, kaip morfologinės formos varijavimas veikia kolokacijos apdorojimo greitį.

Šių tyrimų stimulai ir pilni duomenų rinkiniai su paaiškinimais laisvai prieinami šiame puslapyje. Tačiau kol straipsniai pagal šiuos duomenis dar nepublikuoti viešai, failai saugomi slaptažodžiu. Jei norite peržiūrėti ar naudoti šiuos duomenis, prašau susisiekti su manimi ir mielai pasidalinsiu su jumis slaptažodžiu.

Reakcijos tyrimo duomenys ir stimulai su paaiškinimais:

Akių judesių įrašymo tyrimo duomenys su paaiškinimais:

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“