Straipsniai, recenzijos, etc./Research papers, reviews, etc.

 

Atnaujinta/Updated July 2018

Straipsniai ir recenzijos/Research and review articles

2018—Masiulionytė, Virginija, Birutė Ryvitytė, Inesa Šeškauskienė. „Urlaubgasthaus“ oder doch „Holiday Inn“? Sprachpolitik in Litauen in Spiegel der Facebook-Witze. In: Skaistė Volungevičienė und Virginija Masiulionytė (eds) Fremde und eigene Sprachen. Linguistische Perspektiven. Foreign and Own Languages. Linguistic Perspectives, pp. 425–441. Frankfurt: Peter Lang.

2018—Inesa Šeškauskienė. [Review] Musolff, A. (2016). Political Metaphor Analysis. Discourse and Scenarios. London: Bloomsbury. 194 pp. ISBN 978-1-4411-6066-9 (PB) Metaphor and the Social World. Vol. 8 (1): 149–156. https://doi.org/10.1075/msw.17025.ses

2017—Mantas Noreika, Inesa Šeškauskienė. EU regulations: tendencies in translating lexical bundles from English into Lithuanian. Vertimo studijos 10: 156–174. http://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/11302/9721.

2016—Inesa Šeškauskienė, Modestas Talačka, Valentinas Niunka. How dirty is dirty money? Metaphors in EU directives on some criminal matters: a cross-linguistic analysis. Žmogus ir žodis/ Man and The Word: Foreign Languages 18 (3): 80–102. http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/165/159. DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.19

2016—Inesa Šeškauskienė, Virginija Masiulionytė ir Birutė Ryvitytė. Humoras ir kūrybinės kalbos galios, arba Kai sentimentai virsta centimentais [Humour and linguistic creativity, or how sentiments turn into centiments]. Taikomoji kalbotyra 8: 213–243. https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.php/taikomoji-kalbotyra/article/view/107/89

2015—Inesa Šeškauskienė and Julia Ostanina-Olszewska. Conceptualizing events in Ukraine: a cross-cultural analysis of online news reports. Lodz Papers in Pragmatics 11 (2): 247-270. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI: 10.1515/lpp-2015-0013.

2015 — Inesa Šeškauskienė and Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė. On the polysemy of the Lithuanian UŽ: a cognitive perspective. The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication 10: 1-38. Kanzas: New Prairie Press. DOI: http://dx.doi.org/10.4148/1944-3676.1101 Available at: http://newprairiepress.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1101&context=biyclc

2015 — Inesa Šeškauskienė and  Oksana Valentjeva. Poetic journeys and other metaphors underlying literary criticism of poetry in English and Russian. Revista Brasileira de Linguística Aplicada 15 (2): 421–452. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1984-639820156067.  http://www.scielo.br/pdf/rbla/v15n2/1984-6398-rbla-15-02-00421.pdf

2014— Inesa Šeškauskienė [Review]. Kessler, Stephan. 2013. “Theories of Metaphor Revised”. Respectus Philologicus 25 (30): 259–261. Also available at: http://www.rephi.khf.vu.lt/images/25_30/6_2%20Respectus%202014%202530%20Online%20Issn_Seskauskiene.pdf

2014— Inesa Šeškauskienė and Julija Stepančuk. The evidence speaks for itself: metaphors in courtroom hearings. Filologija 19: 102–120. Also available here: Courtroom_metaphor_2014

2014—Rita Juknevičienė and Inesa Šeškauskienė. The national examination of English in Lithuania: searching for evidence of CEFR criterial achievement levels. Kalbų studijos/Studies about languages 25: 88–96. Also available at: http://www.kalbos.ktu.lt/index.php/KStud/article/view/8579/4311

2014—Inesa Šeškauskienė,  Meilutė Ramonienė [introductory article]. Pratarmė. Taikomoji kalbotyra. Specialusis numeris „Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė“. [Introduction to a Special Issue of the Applied Linguistics Journal Languages and People: space, time and identity]. Available at: http://taikomojikalbotyra.lt/lt/2014/03/pratarme-3

2014—Rita Juknevičienė and Inesa Šeškauskienė. Kriteriniai anglų kalbos pasiekimo lygių požymiai brandos egzamine: kaip rašo abiturientai? Kalba ir kontekstai/Language in Different Contexts 6 (1-2): 198–207. [Criterial achievement features in the national examination of English in Lithuania: the language of school-leavers]

2013—Inesa Šeškauskienė and Totilė Levandauskaitė. Conceptualising music: metaphors of classical music reviews. Kalbų studijos/Studies about Languages 23: 78–88. Also available at: http://www.kalbos.ktu.lt/index.php/KStud/article/view/5268/3171.

2013—Inesa Šeškauskienė. Metaphoricity of academic metadiscourse: what can be raised in English and Lithuanian? In: Inesa Šeškauskienė and Jonė Grigaliūnienė, eds. Anglistics in Lithuania: Cross-Linguistic and Cross-Cultural Aspects of Study. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 93–120.

2013—Inesa Šeškauskienė and Jonė Grigaliūnienė. Introduction: Anglistics in Lithuania. In: Inesa Šeškauskienė and Jonė Grigaliūnienė, eds. Anglistics in Lithuania: Cross-Linguistic and Cross-Cultural Aspects of Study. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. Publishing. 1–9.

2012—Inesa Šeškauskienė. Metaforų tyrimo klausimu, arba kaip nustatyti metaforas. Darbai ir dienos 58: 65–79. [On the question of metaphor research, or how to identify metaphors]

2011—Inesa Šeškauskienė. The language of research: argument metaphors in English and Lithuanian. Vertimo studijos/Translation Studies 4: 46–60. http://www.vertimostudijos.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2015/01/Vertimo_studijos_4.47-61.pdf 

2010—Inesa Šeškauskienė. Who discusses: the paper or the author of the paper? Inanimate subject + active verb in Lithuanian linguistic discourse as compared to English. Respectus Philologicus 18 (23): 83–99. Also available at: http://filologija.vukhf.lt/images/Respectus_2010_Nr18%2823%29/1_7_Seskauskiene.pdf.

2009—Inesa Šeškauskienė. The paper suggests: inanimate subject + active verb in English academic discourse. Kalbotyra, 60 (3): 84–93.

2009—Inesa Šeškauskienė. EUROPODIANS: learning a language on the go. In: Language and culture: new challenges for the teachers of Europe = Kalba ir kultūra: nauji iššūkiai Europos mokytojui: mokslinių straipsnių rinkinys / compiled by Loreta Chodzkienė.Vilnius: Vilnius University Publishing House. 321–325.

2008—Inesa Šeškauskienė. The language of linguistic research: is there room for meaning extension? Kalbotyra 59 (3): 271–280. Also available at: http://www.leidykla.eu/fileadmin/Kalbotyra_3/59_3/271-280.pdf.

2008—Inesa Šeškauskienė. Hedging in ESL: a case study of Lithuanian learners. Kalbų studijos/Studies about Languages 13: 71–76. Also available at: http://www.kalbos.lt/zurnalai/13_numeris/10.pdf.

2007—Inesa Šeškauskienė. Artumo santykiai anglų ir lietuvių kalbose: kai kurie perkeltinės lokatyvų reikšmės ypatumai. Filologija 12: 85–94. Also available at: http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/filologija/2007_12/seskauskiene.pdf.

2007—Justina Urbonaitė and Inesa Šeškauskienė. Health metaphor in political and economic discourse: a cross linguistic analysis. Kalbų studijos/Studies about Languages 11: 68–73. Also available at: http://www.kalbos.lt/zurnalai/11_numeris/09.pdf.

2006—Inesa Šeškauskienė. Research paper writing: the task-dependency principle as a tool in developing learner independence. Kalbotyra 56 (3): 130–136.

2005—Inesa Šeškauskienė. Hedging in English and Lithuanian academic discourse. In: Innovation and Tradition in Contemporary Language Studies. Selected Papers of the 2nd International Conference. Vilnius: Vilnius University Publishing House. 115–123.

2004—Inesa Šeškauskienė. Extension of meaning: spatial relations in English and Lithuanian. In: B.Lewandowska-Tomaszczyk & A. Kwiatkowska (eds) Imagery in Language. Festschrift in Honour of Professor Ronald W. Langacker. [In the series Lodz Studies in Language, vol.10] Peter Lang. 373–384.

2004—Ieva Stasiūnaitė and Inesa Šeškauskienė. On the Meaning of on/ant: how relevant is the concept of contact? Kalbotyra 54 (3): 69–75.

2003—Inesa Šeškauskienė. Proximity in English and Lithuanian. Kalbotyra, 53 (3): 117–125.

2003—Ieva Stasiūnaitė and Inesa Šeškauskienė. Textual organisation of RP Introductions in Kalbotyra: a contrastive study. Kalbų studijos 4: 5–11.

2001—Inesa Šeškauskienė. Peer review in teaching research paper writing. Kalbų Studijos/Studies about Languages. Kaunas. 1: 11–16. Also available at: http://www.kalbos.lt/archyvas.html.

2001—Inesa Šeškauskienė. Cross-linguistic variation of space conceptualisation. In: Translation and Meaning, Part 5. (Proceedings of the Maastricht Session of the 3rd International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, held in Maastricht, the Netherlands, 26-29 April 2000). Maastricht: Hogeschool Maastricht. 85–95.

1998—Inesa Šeškauskienė. The semantics of a preposition: space conceptualisation. In: Germanic and Baltic Linguistic Studies, Teaching and Translation. Vilnius: Homo Liber. 102–108.

1994—Inesa Šeškauskienė. On one of the meanings of ABOUT. Kalbotyra 44 (3): 109–114.

Apžvalgos, ataskaitos/Overviews, reports

2016—[Overview] Inesa Šeškauskienė. Berlynas ir neblėstanti meilė metaforoms ir futbolui, arba Kas naujo metaforų tyrimuose [Berlin and eternal love for metaphors and football, or What is new in metaphor research]. Taikomoji kalbotyra 8: 320 – 329. https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.php/taikomoji-kalbotyra/article/view/112/95

2015—[Overview] Inesa Šeškauskienė. Metaforų tyrėjų puota, arba Avinas Sardinijoje [A feast of metaphor researchers, or  ram (RaAM)  in Sardinia]. Taikomoji kalbotyra 7. Available at: http://taikomojikalbotyra.lt/wp-content/uploads/2015/03/TMTA_konferencijos_apzvalga.pdf

2009—[overview] Inesa Šeškauskienė and Birutė Ryvitytė. EUROPODIANS: naujausios technologijos kalbų mokyme. Kalbotyra, 60 (3): 107–108. [EUROPODIANS: new technologies in language teaching]

2009— [overview] Inesa Šeškauskienė and Vaiva Žeimantienė. Anglistik und Germanistik an der Universität Vilnius: internationaler Dialog über Tradition und Perspektiven. Triangulum. Germanistisches Jahrbuch 2008 für Estland, Lettland und Litauen. DAAD, vol. 14, pp.205–208. Vilnius Academy of Fine Arts Press.

2005— [report] Nida Burneikaitė, Rita Juknevičienė and Inesa Šeškauskienė. 2005 m. valstybinio brandos egzamino užduoties dalykinė analizė. [Analysis of the results of the English national examination of 2005]. 16 p. Availableat: http://www.egzaminai.lt/EasyAdmin/sys/files/anglu_VBE_kok.pdf.

2004—[report] Nida Burneikaitė and Inesa Šeškauskienė. 2003 m. valstybinio brandos egzamino užduoties dalykinė analizė: anglų kalba. [Analysis of the results of the English national examination of 2003]. Vilnius. 21 p.

 

Interviu ir mokslo populiarinimo straipsniai/ Interviews and popular articles in the press

2016—Inesa Šeškauskienė. Metaforų konferencija Berlyne, arba kaip dera metaforos ir futbolas [Metaphor conference in Berlin, or How metaphor and football are compatible]. http://naujienos.vu.lt/mokslas/metaforu-konferencija-berlyne-arba-kaip-dera-metaforos-ir-futbolas/

2015—Birutė Ryvitytė, Virginija Masiulionytė, Inesa Šeškauskienė. 2014 metus baigėme su humoru. Universitas Vilnensis 2015 m. vasaris Nr. 1 (1727) http://issuu.com/vu_lt/docs/uv_2015-02/14?e=11693526/11409809

2014—Jonė Grigaliūnienė and Inesa Šeškauskienė. Anglistika Lietuvoje [Anglistics in Lithuania]. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-02-10-jone-grigaliuniene-inesa-seskauskiene-anglistika-lietuvoje/113843

2013— Inesa Šeškauskienė. Anglų kalba Lietuvos etninių grupių moterims [English to women of ethnic minorities in Lithuania]. Available at: http://www.migrants.lt/index.php?cid=97

2012—Doc. dr. Inesa Šeškauskienė: „Aš už klausiantį studentą“. Available at: http://www.15min.lt/naujiena/studentu-zona/pozicija/doc-dr-inesa-seskauskiene-as-uzklausianti-studenta-235-190316#ixzz2pYsW6IMb

1998— Inesa Šeškauskienė. How to write a good essay. Discover English 3 (5): 14-15.

 

Vertimai/Translations

2014—[book summary translated into English by Inesa Šeškauskienė]. Variability of Cases in Contemporary Lithuanian: a case study of the instrumental. In: L. Vaičiulytė-Semėnienė. Dabartinės lietuvių kalbos linksnių variantiškumas. Įnagininko, kaip konkuruojančio linksnio pavyzdžiu. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.228–237.

2014—[book summary translated into English by Inesa Šeškauskienė]. Priorities in terms of values in criminal procedure. In: Gintaras Goda. Vertybiniai prioritetai baudžiamajame procese. Vilnius: VĮ Registrų centras. 252–263.

2013—[book summary translated into English by Inesa Šeškauskienė] What do you think about non-suffixed female surnames? In: Rita Miliūnaitė. Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes? Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Pp. 329–343.

2009—[book summary translated into English by Inesa Šeškauskienė] Variants of Current Lithuanian Language Usage. In: Rita Miliūnaitė. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Pp. 234–246.

2009—[book translated into English by Inesa Šeškauskienė and Rita Juknevičienė] Baltų kalbų atlasas/Atlas of the Baltic Languages. Latvijas universitates Latviešu valodas institūts. 183 p.

2008—[book summary translated into English by Inesa Šeškauskienė] Antonymy and antonyms. In: Irena Ermanytė. Antonimija ir antonimai. Lietuvių kalbos institutas. Pp. 189–195.

2007—[book summary translated into English by Inesa Šeškauskienė]. New borrowings in Lithuanian. Language policy and usage. In: Loreta Vaicekauskienė. Naujieji lietuvių kalbos svetimžodžiai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Pp. 225–234.

2005—[CD translated into English and edited by Inesa Šeškauskienė] Welcome to Lithuania for Studies 2005. CD. 2004.

2002—[CD translated into English by Laura Blaževičiūtė and Inesa Šeškauskienė] Welcome to Lithuania for Studies. CD. 2002.

2001—[book translated into English by Laura Blaževičiūtė, Jonė Grigaliūnienė, Zarema Plaksij and Inesa Šeškauskienė] Higher Education in Lithuania in 2001 (Lietuvos aukštasis mokslas 2001). Vilnius.

2000—[book translated into Lithuanian by Inesa Šeškauskienė] A. MacIntyre. Trumpa etikos istorija. (A Short History of Ethics) Vilnius: Charibdė.