Books/Knygos

 

Monographs, edited volumes, textbooks, manuals, workbooks, etc.

2022 [edited volume]—Šeškauskienė, Inesa (ed.). Metaphor in Legal Discourse. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 260 p.

2021—[edited volume] Peter Arkadiev, Jurgis Pakerys, Inesa Šeškauskienė, Vaiva Žeimantienė, eds. Studies in Baltic and other Languages. A Festschrift for Axel Holvoet on the occasion of his 65th birthday (Vilnius University Open Series Vol. 16). Vilnius: Vilnius University Press, 466 p.

2019—[edited volume] Šeškauskienė, Inesa, Jonė Grigaliūnienė, eds. Anglų kalbos slėpinių pavilioti. Prisiminimų kaleidoskopas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 296 p.

2013—[edited volume] Inesa Šeškauskienė, Jonė Grigaliūnienė, eds. Anglistics in Lithuania: Cross-Linguistic and Cross-Cultural Aspects of Study. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 283 p.

2013—[Vilnius University textbook] Inesa Šeškauskienė. Ways with Words: insights into the English lexicon and some cross-linguistic aspects of study. Vilnius: Vilnius University Press. 464 p.

2013—[e-course online] Diana Šileikaitė-Kaishauri, Inesa Šeškauskienė, Rasa Šlikaitė. Studijų programų kokybės valdymas: programų rengimas, vertinimas ir tobulinimas. [Quality management of study programmes: designing, assessing and updating study programmes].  http://vma.esec.vu.lt/vma/course/view.php?id=1532.

2012—[workbook] Inesa Šeškauskienė. Legal-ease: a way to legal English. Vilnius: Vilnius University Press. 50 p.

2012—[manual]. Inesa Šeškauskienė, Jurga Cibulskienė, Violeta Kalėdaitė and Dalė Roikienė. Guidelines of Competence Development in the Study Field of English Philology. Vilnius University. 61 p.

2011—[manual] Inesa Šeškauskienė, Jurga Cibulskienė, Violeta Kalėdaitė and Dalė Roikienė. Anglų filologijos studijų krypties kompetencijų plėtotės metodika. Vilnius University. [Guidelines for study programme design]. Vilnius: Vilnius University Press. 102 p.

2006—[manual] Laima Erika Katkuvienė and Inesa Šeškauskienė. Research Matters. Vilnius: Vilnius University Press. Second edition. 137 p.

2006—[manual] Inesa Šeškauskienė, Rita Juknevičienė. Anglų kalbos egzaminas. Rašymas. Vilnius: Šviesa. 61 p.

2005—[manual] Laima Erika Katkuvienė, Inesa Šeškauskienė. Research Matters. Vilnius: Vilnius University Press. 110 p.

1999—[manual] Laima Erika Katkuvienė, Inesa Šeškauskienė. Writing a Research Paper.The Student’s Guide. Vilnius: Vilnius University Press. 44 p.