Mokomosios priemonės

 

Šileikaitė-Kaishauri, D. 2015. Einführung in die Phonetik und Phonologie des Deutschen. Basiswissen, Aufgaben und Literaturhinweise. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. [PDF]

Šeškauskienė, I.; Šileikaitė-Kaishauri, D.; Šlikaitė, R. 2012. Studijų programų kokybės valdymas: programų rengimas, vertinimas ir tobulinimas. Elektroninė priemonė VU virtualioje mokymosi aplinkoje. Vilnius. [peržiūrėti]

Bulajeva, T.; Lepaitė, D. Šileikaitė-Kaishauri, D. 2012. Degree Programme Development. Methodological Guide For Study Programme Teachers. Vilnius. [PDF]

Bulajeva, T.; Lepaitė, D. Šileikaitė-Kaishauri, D. 2011. Studijų programų vadovas. Metodinė priemonė studijų programų komitetų nariams ir dėstytojams. Vilnius. [PDF]

Šileikaitė-Kaishauri, D. 2009. Wie schreibe ich meine Abschlussarbeit? Ein Leitfaden für Germanistikstudierende. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Šileikaitė, D., Razmienė, R., Katinas, D., Volungevičienė, S. 2007. Ar moki vokiečių kalbą. 2-as leidimas. Kaunas: Šviesa.

Šileikaitė, D., Razmienė, R., Katinas, D., Volungevičienė, S. 2006. Ar moki vokiečių kalbą. Kaunas: Šviesa.


Jei norite komentuoti, turite prisijungti.