Studijų kokybės terminų žodynas – VU leidykla, 2014, ISBN: 978-609-459-364-2, p. 108. (su Kęstučiu Pukeliu) SKTZ
Lietuvių kalba 9–10 klasėms (su Vilija Saliene):

Skaitau. Pirma knyga – „Tyto alba“, 2011, ISBN: 978-9986-16-837-9, p. 184.
Skaitau. Mokinio sąsiuvinis – „Tyto alba“, 2011, ISBN: 978-9986-16-841-6, p. 176.
Rašau. Antra knyga – „Tyto alba“, 2011, ISBN: 978-9986-16-839-3, p. 184.
Rašau. Mokinio sąsiuvinis – „Tyto alba“, 2011, ISBN: 978-9986-16-840-9, p. 248.
Kalbu. Trečia knyga – „Tyto alba“, 2011, ISBN: 978-9986-16-838-6, p. 96.
Kalbu. Mokinio sąsiuvinis – „Tyto alba“, 2011, ISBN: 978-9986-16-842-3, p. 72.
Priedai – „Tyto alba“, 2011, ISBN: 978-9986-16-836-2, p. 52.

Vadoveliai3
Studijas reglamentuojančių aprašų kitose valstybėse studija – Vilnius: Kokybės vertinimo centras, 2010, ISBN: 978-9955-93-008-2, p. 245. (Pranas Žiliukas, Raimonda Brunevičiūtė, Jolita Butkienė, Rimantas Jankauskas, Daiva Lepaitė, Rita Liepuonienė, Mindaugas Misiūnas, Vytautas Mizaras, Kęstutis Pukelis, Berita Simonaitienė, Antanas Smetona) Studijos
Lietuvių kalba IX–X klasėms (su Vilija Saliene):

Vadovėlis X klasei – „Tyto alba“, 2008, ISBN: 978-9986-16-624-5, p. 280.
Mokinio sąsiuvinis X klasei – „Tyto alba“, 2008, ISBN: 978-9986-16-628-3, p. 328.
Vadovėlis IX klasei – „Tyto alba“, 2007, ISBN: 9986-16-561-3, p. 224.
Mokinio sąsiuvinis IX klasei – „Tyto alba“, 2007, ISBN: 978-9986-16-557-6, p. 200.
Mokytojo knyga – „Tyto alba“, 2008, ISBN: 978-9986-16-627-6, p. 96.

Vadoveliai2
Lietuvių kalba XI–XII klasėms (su Vilija Saliene):

Vadovėlis – „Tyto alba“, 2004, ISBN: 9986-16-352-8, p. 288.
Mokinio sąsiuvinis – „Tyto alba“, 2005, ISBN: 9986-16-421-4, p. 96.
Mokytojo knyga – „Tyto alba“, 2005, ISBN: 9986-16-398-6, p. 112.

Vadoveliai1
Lietuvių kalbos pamokos „Kelrodis“ – Lietuvos žurnalistikos centras, Europos Taryba, Vilnius, 1997, 10 garso kasečių – 100 pamokų, įrašė „Znad Wilii“, pagamino „Garsų pasaulis“. Kelrodis
Karybos žodynas – Lietuvos karo akademija, 1995, ISBN: 9986-565-14-6, p. 450. Karybos
Rusų–lietuvių ir lietuvių–rusų kalbų karybos terminų žodynėlis – Lietuvos karo akademija, 1993, p. 150. Karybos2