In cerca di una lingua comune: la rinascita del lituano nel XIX secoloIncontri Baltistici in Pisa. Studi e saggi, 2017, ISBN-13: 978887536404-5, p. 9–27. (su Irena Smetoniene)
Dėl standartinės kalbos terminoLietuvių kalba 10, 2016, www.lietuviukalba.lt, ISSN: 1822-525X. (su Irena Smetoniene ir Audriumi Valotka)
Priešdėlio -da kilmės ir taisymo motyvų klausimuLeksikologija ir leksikografija 5, 2015, ISBN: 978-9955-704-42-3, p. 349–390. (su Egle Kučinskaite)
Keli štrichai Motiejaus Valančiaus portretuiBažnyčios istorijos studijos VII: Žemaičių krikštas ir krikščionybė Žemaitijoje / Studies in Church Story VII: The Samogitian Christianization and Christianity in Samogitia, 2014, ISSN: 1392-0502, p. 291–298.
Švietimo sąvokos „Competence“ mikrosistemos darninimasAukštojo mokslo kokybė – The Quality of Higher Education, 2012/9, ISSN: 1822-1645, p. 50-74. (su Kęstučiu Pukeliu)
Autoriaus pozicijos adverbialai ir adverbializacija lietuvių mokslo kalbojeKalbotyra, 2012/64(3), ISSN: 1329-1517, ISSN: 2029-8315, p. 124-139. (su Aurelija Usoniene)
Švietimo sąvokos „Learning Outcome“ darninimas lietuvių kalbojeAukštojo mokslo kokybė – The Quality of Higher Education, 2011/8, ISSN: 1822-1645, p. 12-37. (su Kęstučiu Pukeliu)
Pirmoji lietuviška lietuvių kalbos gramatikaKalba ir žmonės, sudarė Artūras Judžentis, 2009, ISBN: 978-9955-33-486-6, p. 186–225.
Ankstyvojo dvikalbio mokymo mitologijaBendras siekis – kokybiškesnis kalbų mokymas/is, red. Olga Medvedeva, Eglė Šleinotienė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2009, ISBN: 978-9955-880-52-3.
Kalbininkas Aldonas PupkisAldonas Pupkis : bibliografijos rodyklė, 2008, p. 7-11, ISBN: 978-9955-333-48-7.
Проблемы словообразования в литовской терминологии – Проблемi украiнскоi термiнологii – Вiсник национального унiверситету «Львiвська полiтехника», Nr. 559, Львiв, 2006, ISSN: 0321-0499, p. 11-14.
Pagrindinių darybos būdų skyrimo klausimu – Acta Linguistica Lithuanica, LII, 2005, p. 83-89.
Социально-культурные аспекты восприятия литовской терминологии – Мова i культура, випуск 8, том V, Частина друга, Нацiональнi мови i культури в ïх специфiцi та взаэмодiï, Киiв, 2005, p. 22-27.
Литовська термiнологiя у злокалiзованих компуторних програмах – Проблемi украiнскоi термiнологii – Вiсник национального унiверситету «Львiвська полiтехника», Nr. 503, Львiв, 2004 p, 11-14. (su Valentin Kulinič)
Žodžių daryba rankraštinėje Kazimiero Kristupo Daukšos lietuvių kalbos gramatikoje – Acta Linguistica Lithuanica, XLIX, 2003, p. 63-102.
Rankraštinės K. K. Daukšos gramatikos veiksmažodžio sistema – Veiksmažodžio raidos klausimai (2) – žurnalo „Tiltai“ priedas Nr. 9, Klaipėda, 2002, p. 7-14.
Karybos žodynas – Lietuvių kalbotyros klausimai, t. XXXVII, 1997, p. 265-270.
Kazimieras Kristupas Daukša ir jo gramatika (200-osioms gimimo metinėms) – Lituanistica, 1995/4(24), p. 53-57.