Mokslinių interesų sritys:

Morfologija
Žodžių daryba
Juridinė lingvistika
Terminologija