Smetona.lt

Lietuvių kalbos tyrėjo ir dėstytojo Antano Smetonos svetainė

Kategorija

Gramatikos etiudai

Tranzityvumo kategorija

Tranzityvumas Veiksmažodžio gramatinė kategorija, pasireiškianti ypatybe reikalauti arba nereikalauti sakinyje tiesioginio papildinio, išreikšto galininko linksniu. Todėl daugelyje lietuvių kalbos gramatikų tranzityviniai veiksmažodžiai dar vadinami galininkiniais veiksmažodžiais. Tranzityvumas gali būti reiškiamas: sakinio modeliu (veiksnys – tarinys – tiesioginis papildinys); kai kuriomis… Skaityti toliau →

Sangrąža (kaip kategorija)

Sangrąža Probleminė samprata: A. Paulauskienė skiria tranzityvumo sferai (tada tai darybinė kategorija), A. Holvoet skiria rūšies kategorijai (tada tai gramatinė kaitybinė kategorija). Pagal Paulauskienę, sangrąža neturi nieko bendra nei su veiksmažodžių kaitymu, nei su jų formų daryba. Sangrąžinis žodis yra… Skaityti toliau →

Rūšies kategorija

Rūšies kategorijos turinys Gramatinė kategorija, kurios nariai reiškia sakinio branduolio narių pragmatinę svarbą, nustatomą kalbėjimo situacijoje (kitaip tariant, nustatomos temos ir remos pozicijos). Sakinio branduolys – veiksmažodis ir veiksniu bei tiesioginiu papildiniu reiškiami argumentai. (Jonas perskaitė broliui knygą. Knyga buvo… Skaityti toliau →

Evidencialumo kategorija

Evidencialumo samprata ir rūšys Paprastai evidencialumu laikomas kalbančiojo pranešamos informacijos šaltinio nurodymas gramatinėmis formomis. Paprastai tai reiškiama leksiškai: aš mačiau, mano akyse (pranešimo autentiškumo patvirtinimas), girdėjau, taip sakoma, nepatvirtintų šaltinių duomenimis (kratomasi atsakomybės už pranešimo turinį). Esama kalbų, kur šitas… Skaityti toliau →

Nuosakos kategorija

Nuosaka, jos santykis su modalumu Modalumu vadinamos teiginio (propozicijos) reikšmės ypatybės, leidžiančios turimų žinių, įsitikinimų, bendros informacijos ir pan. pagrindu vertinti tą teiginį galimumo, būtinumo, raginimo, tariamumo, norėjimo, ketinimo, sąlygos ir pan. aspektais (pvz.: gal skriausti voveraites, reikia skriausti voveraites,… Skaityti toliau →

© 2018 Smetona.lt — Sistema: WordPress

Tema: Anders NorenĮ viršų ↑